Updaten van uw e-mailadres kan worden gedaan via de rubriek Persoonlijke Gegevens van Uw Account.

Alle communicatie vanuit ons zal worden verzonden naar het e-mailadres dat geregistreerd staat op uw account.