Algemene voorwaarden

Royal Queen Seeds is gespecialiseerd in de verkoop van cannabis zaden voor medicinaal gebruik.

Het voorhanden hebben, invoeren, en leveren van cannabis zaden is in Nederland vrijgesteld van wetgeving. De handel in cannabis zaden is duidelijk opgenomen in de nationale Opiumwetgeving.

Op grond van het Verdrag van Wenen 1961, is het niet strafbaar om hennep / cannabis zaden te bezitten in Spanje. Echter, op grond van artikel 25.1 van de Organieke Wet inzake de Bescherming van de Openbare Veiligheid, artikel 368 van het Wetboek van Strafrecht, kan de kweek van cannabis wel leiden tot administratieve en strafrechtelijke sancties. Royal Queen Seeds is niet verantwoordelijk voor misbruik van verkochte producten. De winkel van Royal Queen Seeds is in overeenstemming met de Spaanse wet.

Royal Queen Seeds, en haar domeinen, verkopen en verzenden zaden onder die voorwaarde dat derde partijen ze niet gebruiken om de wet te overtreden. Producten worden uitsluitend verkocht als souvenirs!

Iedereen, die een product uit de Royal Queen Seeds winkel koopt, neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden en is zelf verantwoordelijk voor het begrijpen van de wetten van zijn land.

Royal Queen Seeds, en haar domeinen, verkoopt uitsluitend producten binnen de EU.

Alle productomschrijvingen en afbeeldingen, gevonden op de Royal Queen Seeds website, zijn uit Nederland afkomstig, waar het gebruik van bepaalde stoffen is gedecriminaliseerd. Om die reden zullen de effecten, die de stoffen kunnen hebben na consumptie, vaak beschreven worden. In geen geval betekent dit dat het oké is deze producten te consumeren; deze foto's en beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve, onderhoudende of wetenschappelijke doeleinden. Mocht een product, gekocht op de website van Royal Queen Seeds, of een van haar domeinen, worden gebruikt voor menselijke consumptie, zal de koper volledige verantwoordelijkheid accepteren voor alle gevolgen.


Waarschuwing!

De wetgeving is in ieder land verschillend met betrekking tot cannabis zaden. Om deze reden adviseren we je altijd om in je eigen land navraag te doen naar de lokale wetgeving.

Soms is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor medicinale, industriële en agrarische toepassingen van cannabis zaden. In een aantal landen kan handel plaatsvinden zonder vergunning. Soms wordt er echter een vermelding verlangd in het geval dat er cannabis zaden geïmporteerd of geëxporteerd worden.  Indien dit in jouw geval van toepassing is, stel ons dan ruimschoots van te voren op de hoogte.

In sommige landen is het onder alle omstandigheden verboden om cannabis te kweken voor industriële en medicinale toepassingen.

Wij willen door het versturen van cannabis zaden de wet van geen enkel land schenden of overtreden. Wij leveren cannabis zaden met het voorbehoud , dat ze niet in strijd met de wet worden gebruikt. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat iedereen die onze cannabis zaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar handelen. Royal Queen Seeds neemt hier geen enkele aansprakelijkheid.

Royal Queen Seeds geeft nooit toestemming tot het distribueren in of naar landen waar de handel in cannabis zaden verboden is. Indien je een bedrijf tegenkomt dat onze zaden wereledwijd verstuurd raden we je aan niet tot aankoop over te gaan.

Prijswijzigingen voorbehouden.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden gebruikt om de interactie met websites op het internet te versnellen. Ze worden lokaal op de harde schijf opgeslagen van het apparaat dat wordt gebruikt op het internet. Opgeslagen informatie bevat onder meer zaken als het IP-adres en bewaarde wachtwoorden. Cookies zorgen ervoor dat jouw apparaat en onze website sneller en efficiënter met elkaar communiceren, waardoor de gebruikservaring wordt verbeterd. Voorbeeld: Een cookie, aangemaakt om je wachtwoord te bewaren, zorgt ervoor dat je automatisch kan inloggen, zonder elke keer je gegevens in te voeren.

Cookies verzamelen ook anonieme analytische informatie en worden door Google gebruikt om te beoordelen hoe efficiënt de website werkt. Hierdoor zijn wij in staat te monitoren hoe klanten omgaan met onze website, wat ons helpt de website te verbeteren. Door het gebruik van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

COPYRIGHT

Alle inhoud op de Royal Queen Seeds website, en haar domeinen, wordt beschermd door de internationale copyright wetgeving. Het is exclusief eigendom van Snorkel BV of, in het geval van gehoste inhoud van derden, eigendom van de derde partij. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, video's, audio clips, pictogrammen en handelsnamen.

Onder geen enkele omstandigheid mag inhoud worden genomen, gebruikt, aangepast, bewerkt, benut, overgedragen of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Snorkel BV. Het breken van deze voorwaarden zal resulteren in vervolging.

GEGEVENSBESCHERMING

Royal Queen Seeds neemt beveiliging en gegevensbescherming enorm serieus. Er wordt alles aan gedaan om te verzekeren dat verzamelde gegevens beveiligd worden bewaard, waarbij een aantal van de beste toepassingen uit de industrie worden benut.

Onder de Spaanse Organieke Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens 15/1999, mag alle aan Royal Queen Seeds verstrekte informatie, zij het via bestellingen, e-mail correspondentie, chats, of algemeen gebruik van de website, worden toegevoegd aan een corresponderend databestand wettelijk geregistreerd bij de Spaanse Data Protection Agency.

Alle door jou verstrekte informatie wordt met het grootste respect behandeld en uitsluitend gebruikt voor het verwerken van bestellingen, inclusief boekhoudkundige, administratieve en belasting doeleinden. We zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. We zullen je ook nooit spam versturen; de enige correspondentie die we met regelmaat versturen, is onze nieuwsbrief, waarvoor een inschrijving nodig is.

Alle informatie wordt bewaard op versleutelde servers, die voldoen aan de industrienormen.