CBD is een natuurlijke chemisch stof, afkomstig uit de cannabisplant. De verbinding behoort tot de zogenaamde cannabinoïden die voorkomen in zowel cannabis (fytocannabinoïden) als het menselijk lichaam (endocannabinoïden). De laatste jaren is de bekendheid van CBD enorm toegenomen. CBD ondersteunt namelijk bij de behandeling van een groot aantal ziektes en gezondheidsaandoeningen.

Vooral de antioxiderende, ontstekingsremmende, neuroprotectieve en anti-convulsieve acties van de verbinding zijn interessant. CBD is een krachtiger neuroprotectieve antioxidant dan zowel vitamine C als vitamine E. Uit onderzoek blijkt ook dat CBD effectief is bij de behandeling van kankercellen in vitro. Verondersteld wordt dat hogere doses van de cannabinoïde therapeutisch werken voor verschillende psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie en dementie. Ook op het gebied van misselijkheid en diabetes laat onderzoek veel mogelijkheden zien.

VEILIGHEID

Cannabis staat bekend als veilig en natuurlijk medicijn en er is nog nooit iemand overleden aan het gebruik. Voor wat betreft de giftigheid, blijkt uit onderzoek dat het kruid de minst gevaarlijke stof is, vergeleken met stoffen als alcohol en nicotine. De bekende risico's die in verband houden met cannabisgebruik vallen onder de geestesziekten. THC, de psychoactieve verbinding in de plant, is in verband gebracht met het in gang zetten van psychische stoornissen bij sommige mensen.

Vaak gebruiken we CBD echter in een onttrokken en geïsoleerde vorm, verkregen uit industriële hennep en THC-arme soorten. CBD is niet psychoactief en is een bewezen antipsychoticum.

Over het algemeen beschouwt men CBD als veilig. De stof werkt op verschillende manieren binnen het lichaam en reageert indirect op de CB1 en CB2 receptoren van het endocannabinoïde systeem. Ook is er een wisselwerking met serotonine, vanilloïde, GPR55 en PPARs receptoren.

Net zoals vele andere stoffen die je aan je lichaam kunt introduceren, levert ook CBD bijwerkingen. Hoewel deze niet ernstig zijn, is het goed om te weten wat je kunt verwachten als je de cannabinoïde gebruikt of dit van plan bent.

BIJWERKINGEN VAN CBD

Een beoordeling uit 2017[1], gepubliceerd in het tijdschrift Cannabis and Cannabinoid Research, documenteert de veiligheid en bijwerkingen van CBD. De beoordeling bespreekt het gebruik tijdens talloze klinische studies, de meeste met betrekking tot epilepsie en psychotische stoornissen. De meest voorkomende bijwerkingen van CBD lijken te bestaan uit vermoeidheid, diarree en veranderingen in eetlust en lichaamsgewicht.

Over het algemeen lijken deze bijwerkingen vrij mild. De auteurs van de beoordeling stellen dat CBD een gunstig profiel met bijwerkingen heeft. Dit geldt zeker in vergelijking met andere medicijnen die voor de behandeling van hierboven vermelde aandoeningen worden gebruikt.

Een andere beoordeling[2], ditmaal gepubliceerd in het tijdschrift Current Drug Safety, laat zien dat CBD geen negatieve effecten heeft op fysiologische parameters waaronder hartslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur, psychologische en psychomotorische functies, gastro-intestinale functies en voedselopname.

CBD Oil

De meeste bijwerkingen van CBD zijn waargenomen in vitro (in een reageerbuis en niet in levende organismen) en middels proefdieronderzoek. Deze bijwerkingen zijn onder andere veranderde levensvatbaarheid van cellen, reductie van bevruchtingscapaciteit en het afremmen van drug stofwisseling in de lever.

Verder onderzoek op mensen is noodzakelijk om na te gaan of deze bijwerkingen ook bij de mens optreden. Onderzoeken die op proefdieren zijn uitgevoerd, hoeven niet direct verband te houden met die op mensen. Hoewel veel zoogdieren een endocannabinoïde systeem bezitten, verschilt de manier van toedienen vaak tijdens onderzoeken.

De meeste onderzoeken op mensen worden middels orale inname of inhalatie gedaan. Onderzoeken op dieren worden meestal uitgevoerd via orale toediening of injecties. Deze factoren leiden mogelijk tot verschillende bloedconcentraties CBD en dus ook een afwijkend resultaat.

HET OMZETTEN VAN MEDICIJNEN IN DE LEVER

Een van de bijwerkingen van CBD, die je wel moet weten, gaat over de stofwisseling van medicijnen in de lever. Dat is met name belangrijk voor mensen die farmaceutica gebruiken. Het is ontdekt dat CBD een wisselwerking laat zien met enzymen die de stofwisseling van medicatie verzorgen, zoals de cytochroom P450 familie. Ongeveer 60% van alle farmaceutische geneesmiddelen wordt door het enzym CYP3A4 omgezet.

Toevallig is dit enzym ook verantwoordelijk voor het omzetten van CBD. Bepaalde farmaceutische geneesmiddelen remmen dit enzym. Dit kan het omzetten en afbreken van CBD vertragen, terwijl de fysiologische werking wordt versterkt. Bovendien kunnen andere farmaceutische middelen de hoeveelheid van dit enzym verhogen, waardoor de CBD sneller afgebroken wordt dan normaal.

Als je farmaceutische middelen gebruikt, overleg dan met je huisarts voordat je CBD gebruikt. Sommige interacties blijken uiteindelijk een klein probleem. CBD heeft trouwens ook een gunstige invloed op de leverenzymen, zoals het verbeteren van de hoeveelheid CYP1A1 enzymen, die verantwoordelijk zijn voor het afbreken van kankerverwekkende stoffen zoals benzopyreen.

CBD and Drug Metabolism Within The Liver

BEWEGINGSSTOORNISSEN

In een publicatie uit 2009[3] in het tijdschrift Journal of Neuroscience staat een onderzoek beschreven waarin CBD werd toegediend aan patiënten die lijden aan dystonische bewegingsstoornissen. Gedurende een periode van 6 weken werd er een orale dosering van 100-600mg CBD per dag toegediend, naast de standaard medicatie.

Alle patiënten lieten een verbetering zien in de bewegingsstoornis, maar er werden ook enkele bijwerkingen waargenomen. Deze waren hypotensie (lage bloeddruk), droge mond, psychomotorische remming, duizeligheid en sedatie. Doseringen van meer dan 300mg per dag verergerden de hypokinesie en het beven in rust. Hierdoor verklaarden de onderzoekers dat CBD Dat had tot gevolg dat de onderzoekers verklaarden dat CBD Parkinson-verergerende effecten had op mensen.

In een studie uit 2014[4], gepubliceerd in het Journal of Psychopharmacology, kwam men echter tot de conclusie dat CBD in staat is de kwaliteit van leven te verbeteren bij mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson.

DROGE MOND

Veel cannabisrokers zijn wel bekend met een droge mond. Deze sensatie is heel gebruikelijk na het roken van een paar joints en het lijkt aslof je droge watten in je mond hebt. De oplossing ligt voor de hand: drink een glas water of sap.

Cannabis vermindert de speekselafscheiding, wat een droge mond veroorzaakt. In de speekselklieren zitten cannabinoïde-receptoren die deel uitmaken van het endocannabinoïde systeem. CBD werkt in op deze receptoren, waardoor de afscheiding van speeksel geremd wordt. Een droge mond is het gevolg.

Dry Mouth

CBD OVERDOSIS?

Cannabinoïden als CBD zijn bewezen niet-giftig en er zijn geen sterfgevallen bekend. Hogere doses, tot 1500mg per dag, worden door mensen goed getolereerd. De Department of Health and Human Services stelt dat er geen tekenen van toxiciteit of ernstige bijwerkingen zijn geassocieerd met chronisch gebruik van CBD door gezonde mensen.

buy CBD oil online

RQS CBD olie is verkrijgbaar in 10 ml, 30 ml en 50 ml flesjes in 3 verschillende concentraties sterkten: 2,5%, 4% en 10%.

Koop CBD Olie
 
External Resources:
  1. An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Safety and side effects of cannabidiol, a Cannabis sativa constituent. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Open label evaluation of cannabidiol in dystonic movement disorders https://www.tandfonline.com
  4. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson's disease: an exploratory double-blind trial. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.