By Luke Sumpter


De ernst van migraine verschilt van persoon tot persoon. Voor sommigen zijn de aanvallen slechts een ergernis, terwijl anderen alleen maar met tunnelzicht, desoriëntatie en hevige pijn op de bank kunnen liggen.

Velen die aan de aandoening lijden, wenden zich tot gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging als preventieve maatregel. En wanneer het moeilijk wordt, gebruiken ze sterke pijnstillers of andere medicijnen. Sommige patiënten geven er echter de voorkeur aan om conventionele geneesmiddelen te mijden. Deze zouden namelijk maar weinig doen om de symptomen van resistente en terugkomende migraine te verlichten.[1]

Daarom gebruiken sommige mensen wiet in een poging verlichting te vinden. Dit kan in de vorm van roken, vapen of het eten van edibles zijn. Talloze verhalen ondersteunen dit en diverse lopende studies onderzoeken of en hoe de plant hierbij precies kan helpen. Dus, helpt wiet écht bij migraine? Lees verder om het te weten te komen!

Wat is migraine?

Migraine wordt gedefinieerd als een terugkerende kloppende hoofdpijn die meestal één kant van het hoofd treft. Het is geen gewone hoofdpijn. Migraine is meestal veel ernstiger en slopender. De neurologische aandoening geldt ook als de meest voorkomende soort hoofdpijn. Ongeveer 10% van de bevolking krijgt ieder jaar een aanval.

Helaas krijgen veel mensen in het medische systeem niet de hulp waar ze op hopen: slechts een derde van de patiënten krijgt de juiste behandeling.[2]

 • Symptomen van migraine

Migraine wordt onderverdeeld in twee categorieën: met aura en zonder aura. Een migraine-aura omvat visuele klachten die hoofdzakelijk voor een aanval optreden. Ze kunnen echter ook tijdens een aanval gebeuren. Hierbij is vaak sprake van gekleurde of blinde vlekken, tunnelzicht en zigzaglijnen. Aura's kunnen echter ook voorkomen in de vorm van spierzwakte, verwardheid, speldenprikken en spraakproblemen.

Migraine gaat in ieder geval vaak gepaard met de volgende symptomen, ongeacht of er aura's worden ervaren:

Hoofdpijnaanval die 4-72 uur aanhoudt Pulserende/bonzende pijn
Pijn aan één kant van het hoofd Misselijkheid en braken
Gevoeligheid voor licht en geluid Geeuwen
Prikkelbaarheid Stijfheid in de nek en schouders
 • Wat veroorzaakt migraine?

De exacte oorzaak van migraine is nog altijd onbekend. Onderzoekers hebben echter in de loop der jaren wel verschillende theorieën ontwikkeld. De bekendste zijn:

 • Vasculaire theorie: tot het midden van de 20e eeuw stelde men dat migraine toeslaat wanneer de halsslagaders (grote bloedvaten in de nek) verstopt raken.[3]
 • Neurovasculaire theorie: deze theorie wijst op een neurologische oorsprong van migraine. Het suggereert dat vasculaire veranderingen slechts secundair zijn aan gebeurtenissen in het centrale zenuwstelsel.[4]
 • Theorie rondom neurotransmitters: sommige onderzoeken tonen aan dat migrainepatiënten een laag serotonineniveau in het lichaam hebben. Middelen die het niveau van deze neurotransmitter verlagen, verhogen het aantal migraineaanvallen.[5]
 • Hersenstam-theorie: deze theorie suggereert dat het periaqueductale grijs van de hersenstam migraineaanvallen veroorzaakt.[6]
 • Biopsychosociale theorie: sommige onderzoekers wijzen op psychologische elementen, waaronder invloeden van stress, catastrofale pijn en zelfs de persoonlijkheid.[7]

Afgezien van de onderliggende oorzaken, kunnen tal van factoren een migraineaanval veroorzaken, waaronder:

Emotionele stress Een maaltijd overslaan
Cafeïne Bij vrouwen: hormonale veranderingen
Bij vrouwen: hormonale veranderingen Veranderende weersomstandigheden
Harde geluiden

Maar waar komt wiet nu precies in beeld? Waarom zou zo'n bescheiden plant een positief effect op de verwoestende aanvallen van migraine kunnen hebben? Om die vraag te beantwoorden, moeten we naar het endocannabinoïdesysteem kijken, ook wel het 'ECS' genoemd.

Net zoals we een spijsverteringsstelsel, zenuwstelsel, immuunsysteem en bewegingsapparaat hebben, hebben we in ons lichaam ook een ECS. Al deze fysiologische systemen vervullen unieke functies. Het immuunsysteem beschermt ons bijvoorbeeld tegen ziekteverwekkers en het spijsverteringsstelsel helpt ons voedingsstoffen op te nemen. En het ECS? Dit netwerk zit door het hele lichaam en heeft als taak om andere systemen in balans te houden. Het handhaaft homeostase, de biologische 'sweet spot', waarmee alles soepel blijft lopen. Niet te snel, niet te langzaam.

Het ECS omvat receptoren, signaalmoleculen (bekend als 'endocannabinoïden') en metabole enzymen die endocannabinoïden synthetiseren en afbreken. Verschillende celtypes maken naargelang de behoefte endocannabinoïden aan. Deze lipiden binden vervolgens aan ECS-receptoren om de gewenste veranderingen in doelcellen te bewerkstelligen. Verschillende receptoren maken deel uit van het ECS, maar de cannabinoïde receptor 1 (CB1) en cannabinoïde receptor 2 (CB2) zijn de hoofdtypen.

En dit is waar de dingen interessant worden: de wietplant produceert moleculen (fytocannabinoïden) die qua structuur vergelijkbaar zijn met onze endocannabinoïden. Deze chemicaliën zijn zelfs zo vergelijkbaar, dat ze zich ook kunnen binden aan de ECS-receptoren en de enzymactiviteit kunnen beïnvloeden. We kunnen het ECS middels fytocannabinoïden dus in wezen hacken!

De link tussen migraine en wiet

Omdat het ECS toezicht houdt op andere systemen, is het wellicht ook geen verrassing dat endocannabinoïden tevens betrokken zijn bij migraineaanvallen. Jazeker, onderzoekers hebben een verband tussen de ontregeling van het ECS en de aandoening ontdekt. Als reactie op een ontsteking beginnen cellen de endocannabinoïde anandamide te produceren. Dit is een molecuul dat zich aan zowel de CB1- als CB2-receptor bindt. Bij klinische observaties was sprake van een verlaagde anandamide-spiegel in de cerebrospinale vloeistof en plasmamonsters van migrainepatiënten.[8]

Door deze bevindingen past migraine in hetzelfde rijtje als fibromyalgie en het prikkelbare darmsyndroom. Een lager niveau van endocannabinoïden in de bloedsomloop, of een 'lage endocannabinoïdetonus', zou mogelijk een ontregeling van het ECS kunnen veroorzaken, wat bekendstaat als 'klinische endocannabinoïde-deficiëntie'.[9] Wetenschappers onderzoeken nu of fytocannabinoïden een waardig alternatief kunnen zijn voor hun endogene tegenhangers.

Wat zegt onderzoek over wiet en migraine?

Deze theorieën klinken veelbelovend, maar helpt wiet echt om migraineaanvallen te verlichten? Veel mensen zullen je vertellen dat een paar trekjes van een joint of een bowl de scherpe pijn en misselijkheid wegneemt. Maar hoewel bemoedigend, geven verhalen van anderen geen nauwkeurig beeld van de werkelijkheid. Er zijn herhaalbare en uitgebreide wetenschappelijke studies nodig om de daadwerkelijke werkzaamheid ervan vast te leggen. Maar helaas zijn er nog geen gecontroleerde proeven met mensen gedaan.

Hieronder gaan we in op onderzoek dat wél beschikbaar is, om toch zo dicht mogelijk bij een antwoord te komen.

 • Therapeutische wiet bij migraine

Helpt therapeutische wiet bij migraine? Dat hangt af van wat je onder 'therapeutische wiet' verstaat. De harsrijke toppen lijken op het eerste oog eenvoudig, maar bevatten honderden fytochemicaliën, waaronder cannabinoïden, terpenen en flavonoïden. Al deze stoffen hebben unieke effecten op het menselijk lichaam.

Er zijn daarbij duizenden soorten wiet, en elke soort heeft een andere verhouding van deze chemicaliën. Zoals je je wel kunt voorstellen, is het moeilijk om er precies achter te komen wat er op cellulair niveau gebeurt. De meeste lopende onderzoeken naar migraine en cannabis zijn echter gericht op therapeutische wiet met een hoog THC-gehalte.

Een studie uit 2019, uitgevoerd aan de Washington State University, verzamelde anekdotische data van meer dan 1300 migrainepatiënten die wiet gebruikten bij hun aandoening. Een indrukwekkende 49,6% verklaarde dat het de ernst van de aanvallen hielp verminderen.[10]

Een studie uit 2021 verzamelde ook anekdotische gegevens met behulp van een online-enquête. De onderzoekers kregen antwoord van 589 volwassenen die in Amerikaanse staten woonden waar ze toegang tot therapeutische wiet hadden. Meer dan 70% van de deelnemers was voor het gebruik van cannabis bij migraineaanvallen. De onderzoekers concludeerden echter wel dat "toekomstige studies nodig zijn om te bepalen welke vormen en doseringen het meest effectief zijn bij de behandeling van migrainehoofdpijn".[11]

Een onderzoek met proefpersonen, met de titel 'Efficacy of Inhaled Cannabis for Acute Migraine Treatment' staat voor publicatie in december 2021 gepland. De fase 2-studie onderzocht het effect van therapeutische wiet met een hoog THC-gehalte en een hoog CBD-gehalte op migraine, en zal hopelijk nog meer inzicht bieden.[12]

Fysiologisch gezien, bootst THC anandamide na op de CB1-receptor, maar dan in nog grotere mate. In gevallen van klinische endocannabinoïde-deficiëntie zou de psychotrope cannabinoïde in theorie anandamide tijdelijk kunnen vervangen.

Therapeutische wiet bij migraine
 • Dronabinol en migraine

Een synthetische variant van THC, dronabinol, werd in 1985 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurd voor de behandeling van door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en braken. Lopend onderzoek probeert nu de werkzaamheid ervan bij chronische migrainehoofdpijn en refractaire clusterhoofdpijn te achterhalen.[14]

Dronabinol bindt zich met dezelfde receptoren als THC. Patiënten hebben echter alleen toegang tot het geneesmiddel in de vorm van capsules. Bij deze manier van inname wordt het molecuul in de lever in het krachtigere 11-hydroxy-THC omgezet. Dit leidt tot bedwelmende effecten die sommige patiënten onaangenaam vinden. Voor de behandeling van migraine moet de FDA dronabinol echter nog goedkeuren. Bovendien vermeldt hun bijsluiter 'hoofdpijn' als een bijwerking van het medicijn.[15]

Kan wiet migraine veroorzaken?

Ook al zweren sommige mensen met migraine bij het gebruik van wiet, de aanvallen kunnen er ook heftiger door worden. Bepaalde patiënten krijgen last van een nieuw soort hoofdpijn, of een aanzienlijk ergere variant als ze te vaak cannabis gebruiken. Dit fenomeen staat bekend als 'rebound-hoofdpijn' of 'medicatie-overgebruikshoofdpijn' en kan bij verschillende soorten medicijnen optreden.

In het geval van wiet is het onderzoek hiernaar echter nog niet vergevorderd. Wel is uit een voorlopige studie van de Stanford University School of Medicine gebleken dat patiënten met chronische migraine die cannabis gebruiken ongeveer zes keer meer kans op rebound-hoofdpijn hebben dan degenen die dat niet doen. De onderzoekers zijn echter nog niet zeker van het verband tussen de twee, en ook is niet helemaal duidelijk of patiënten wiet gebruiken om rebound-hoofdpijn te verlichten, of dat de plant de aandoening juist veroorzaakt.[16]

Wanneer en hoe gebruik je wiet bij migraine?

Wat betreft cannabisgebruik bij migraineaanvallen, heb je meerdere opties. Het meeste onderzoek richt zich op geïnhaleerde wiet, maar sommige mensen eten liever edibles.

Roken Bij het roken van wiet komen de cannabinoïden vrijwel direct via de longblaasjes in de bloedbaan terecht. Deze manier van toedienen leidt tot bijna onmiddellijke effecten. Maar roken heeft ook duidelijke nadelen, vooral als je naast wiet tabak gebruikt om een joint te maken. Dit is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van de longen, maar kan soms juist ook hoofdpijn veroorzaken.
Vapen Vapen levert ook een snel effect op, maar hierbij maak je gebruik van lagere temperaturen. In plaats van de toppen te verbranden, heeft een vaporizer een verwarmingssysteem op basis van geleiding of convectie om cannabinoïden en terpenen te verdampen. Dit leidt tot minder teer en minder giftige chemicaliën. Onderzoek heeft ook geen verband gevonden tussen deze manier van inname en hoofdpijn door overmatig gebruik.[10]
Edibles Edibles bieden weer een andere manier van inname. Wanneer je voedingswaren met cannabis eet, moet de THC door de maag en lever. Hier wordt het in 11-hydroxy-THC omgezet. Sommige mensen zijn niet enthousiast over de kracht daarvan, maar weer anderen genieten juist van de bijna psychedelische effecten ervan. Voor sommigen kunnen edibles dan ook zeker uitkomst bieden, maar je kunt ze wel het beste 's avonds eten, wanneer je geen werk en andere dingen meer te doen hebt.

CBD en migraine

CBD is een belangrijk stofje in cannabis en er is al veel onderzoek naar de therapeutische potentie ervan gedaan. Maar helaas zijn er nog geen wetenschappelijke onderzoeken naar de impact van de stof op migraine uitgevoerd. Bij het beperkte onderzoek dat gedaan is naar cannabis en hoofdpijn, is namelijk alleen naar CBD en THC samen gekeken. Hoewel hier wel enkele positieve resultaten uit zijn gekomen, geven ze geen duidelijk beeld van hoe CBD afzonderlijk hoofdpijn of migraine kan beïnvloeden.

Het is misschien nog niet precies bekend welke impact CBD heeft op migraine, maar er verschijnt wel steeds meer anekdotisch bewijs. In 2021 publiceerde het in Utah gevestigde CBD-bedrijf Axon Relief een enquête[16] waarin het klanten vroeg te beoordelen in hoeverre de CBD-producten van Axon (speciaal voor de verlichting van migraine) hoofdpijn en migraine beïnvloedden.

De enquête vroeg 105 deelnemers om hun migraine te beoordelen met de Headache Impact Test (HIT-6™). Dit is een wetenschappelijk gevalideerde maatstaf voor de intensiteit van hoofdpijn en migraine. Hieruit bleek dat na dertig dagen gebruik van de producten van Axon, 86% van de respondenten een afname van hoofdpijn/migraine opmerkte. Gemiddeld hadden de deelnemers bijna vier hoofdpijndagen minder dan normaal. Bij de respondenten die als chronische migrainepatiënten werden aangemerkt (mensen met 15 tot 29 hoofdpijndagen in een periode van dertig dagen) was sprake van een afname van 33%.

Ondanks het gebrek aan specifiek onderzoek naar CBD op dit gebied, hebben verschillende onderzoeken aannemelijk gemaakt dat het endocannabinoïdesysteem (ECS) in het algemeen een geschikt doelwit kan zijn bij de behandeling van migraine. De CB1-receptor is daarbij vooral veelbelovend, een receptor die veelal in de hersenen zit. Uit onderzoek blijkt dat activatie hiervan (door endo- of fytocannabinoïden) veel neurologische paden die gerelateerd[17] zijn aan pijn kan beïnvloeden.

Nu heeft CBD van nature niet veel affiniteit met CB1-receptoren. Wel zijn er onderzoeken die suggereren[18] dat het mogelijk meer dan 65 andere moleculaire doelwitten, op veel complexere manieren, beïnvloedt. En hoewel deze doelwitten zich veelal buiten wat doorgaans als het ECS wordt beschouwd bevinden, leidt dit nog steeds tot beïnvloeding van receptoren die een potentiële rol kunnen spelen bij de behandeling van hoofdpijn en migraine. Deze doelwitten zijn onder andere:

 • De serotoninereceptor 5-HT1A
 • TRPV1: TRPV1-receptoren staan ook wel bekend als 'capsaïcinereceptoren' en kunnen geactiveerd worden door eugenol, een essentiële olie uit de vanilleboon. Deze olie heeft een lange geschiedenis[19] van gebruik bij hoofdpijn, vooral in oude Egyptische beschavingen.
 • GPR55[20]

Zitten er risico's aan het gebruik van CBD bij migraine?

Eind 2017[21] concludeerde de WHO dat CBD in zijn pure vorm geen misbruikpotentieel heeft of schade lijkt te veroorzaken. Tochis de stof niet zonder bijwerkingen[22]. Het kan bij sommigen namelijk misselijkheid, vermoeidheid en prikkelbaarheid veroorzaken. Bovendien kan het concurreren met leverenzymen bij het metabolisme in de lever. Zo beïnvloedt het mogelijk het tempo waarop je lichaam medicijnen afbreekt.

Bovendien stelt recent onderzoek[23] dat het gebruik van wiet terwijl je last hebt van hoofdpijn of migraine, juist tot "terugkerende hoofdpijn" kan leiden. De studie legt uit dat dit meestal veroorzaakt wordt door "overmatig gebruik" van cannabis en het feit dat het roken of vapen de slijmvliezen kan uitdrogen.

Wanneer en hoe gebruik je CBD?

Als het om migraine gaat, kun je roken maar beter vermijden. Zoals we al zeiden, droogt het roken van CBD, wiet of wat dan ook, de slijmvliezen uit en maakt het je speeksel dikker. En dat wil je zeker voorkomen als je last van hoofdpijn hebt!

Omdat migraine en hoofdpijn zo snel kunnen optreden, gebruiken veel mensen CBD-producten met een hoge biobeschikbaarheid en een snellere werking.

Dit zijn de meest voorkomende manieren waarop CBD gebruikt wordt bij migraine en hoofdpijn:

CBD-olie en -tinctuur een CBD-olie of -tinctuur kan sublinguaal gebruikt worden. Hierdoor wordt het product deels opgenomen via de slijmvliezen in de mond en werkt het al na ongeveer vijftien minuten.
CBD mondspray
CBD-mondspray is bedoeld om door de mond opgenomen te worden en niet verteerd. Dit product kan dan ook al binnen vijftien minuten effect hebben, vergelijkbaar met sublinguaal toegediende CBD-olie.
CBD-toppen of -concentraten om te vapen
het vapen van CBD heeft de snelste werking. Zo heeft het al binnen enkele minuten effect. Toch kan het net als roken de slijmvliezen uitdrogen. Bovendien is het bij vapen moeilijker om de CBD dosis (vooral bij droge toppen) te bepalen dan bij het gebruik van CBD druppels of mondspray. Dit leidt mogelijk tot een hoger risico op terugkerende hoofdpijn. Als je per se CBD wilt vapen bij hoofdpijn of migraine, is het dus belangrijk om goed gehydrateerd te blijven en op te passen met hoeveel je neemt.
Wanneer en hoe gebruik je CBD?

Migraine, het endocannabinoïdesysteem en wiet

Waar het op neerkomt, is dat we klinische proeven nodig hebben om meer helderheid te geven over de werkzaamheid van wiet bij migraineaanvallen. Het anekdotische bewijs schetst echter wel een veelbelovend beeld. Bovendien suggereert onderzoek naar klinische endocannabinoïde-deficiëntie dat het ECS bij de aandoening betrokken is.

Welke soorten wiet kunnen migraine en hoofdpijn helpen verzachten?

Bepaalde soorten wiet lijken beter te werken voor mensen met migraine dan andere. Op basis van ervaringen van gebruikers onderscheiden deze strains zich van de rest. Waar je volgens velen op moet letten? Een hoog THC-gehalte, verrukkelijke terpeen-profielen en, ook niet onbelangrijk, lonende opbrengsten!

White Widow

White Widow, vernoemd naar haar prachtige deken van glinsterende trichomen, is een van de meest legendarische soorten ter wereld. Veel mensen beschouwen deze gebalanceerde 50/50 indica/sativa hybride als een zeer goede en consistente soort om te kweken en te roken. Ze voorziet je van een fenomenaal krachtige, bijna psychedelische cerebrale high die ook nog ongelooflijk ontspant. Ze smaakt fris en zuiver, met vleugjes dennen en citrus. Met 19% THC is White Widow wellicht een goede keuze om een aankomende migraine te stoppen.

White Widow
23_genetic background_1 White Widow S1
33_Yield indoors_1 450 - 500 gr/m2
31_plant height outdoor_1 60 - 100 cm
25_flowering time_1 8 - 10 weken
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 50% Indica 50%
34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 190 cm
27_harvest period_1 Begin Oktober
22_Effect_1 Krachtig, Stoned

Koop White Widow

OG Kush

OG Kush is een klassieke soort die nog altijd favoriet is onder cannabisgebruikers. Toegewijde fans zijn dol op de plant vanwege de intense rook met typische, eersteklas OG smaken en een lichte citrus kick. Maar ze houden nog meer van deze 75% indica vanwege haar immense kracht. Het effect is extreem ontspannend voor het lichaam en de geest. Daarom is deze iconische soort van de Amerikaanse West Coast ook ideaal voor medicinale gebruikers die de lichamelijke symptomen van migraine willen uitbannen.

OG Kush
23_genetic background_1 Chemdawg x Lemon Thai x Pakistani Kush
33_Yield indoors_1 425 - 475 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 7 - 9 Weken
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 25% Indica 75%
34_yield outdoor_1 500 - 550 gr/plant
32_plant height outdoors_1 180 - 220 cm
27_harvest period_1 Oktober
22_Effect_1 Rustgevend, Stimulerend

Koop OG Kush

Chocolate Haze

De populaire Chocolate Haze is een bijna zuivere (95%) sativa die ideaal is voor mensen die lijden aan artritis, spierpijn, stress en migraine. Haar effect is extreem krachtig, maar heerlijk opwekkend en cerebraal. Dankzij haar zonnige, vrolijke high is Chocolate Haze ook een goede keuze voor degenen die de stemming willen verbeteren. Ze verwent je met haar kenmerkende chocoladesmaken, gecombineerd met zoete en aardse vleugjes.

Chocolate Haze
23_genetic background_1 OG Chocolate Thai x Cannalope Haze
33_Yield indoors_1 475 - 525 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 9 - 11 Weken
29_THC_1 THC: 20
28_Type Blend_1 Sativa 95% Indica 5%
34_yield outdoor_1 450 - 500 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 200 cm
27_harvest period_1 Eind oktober
22_Effect_1 Zwaar

Koop Chocolate Haze

Sour Diesel

Sour Diesel is een van de bekendste soorten. En dat is niet alleen vanwege de unieke smaak waar veel liefhebbers van cannabis zo dol op zijn. Deze sativa-dominante kruising is afkomstig uit het zonnige Californië. Reken op een verrukkelijk krachtige en aromatische rookervaring, waarbij ze karakteristieke vleugjes brandstof mixt met kruidige en zure smaken. Dankzij 19% THC staat je een sterke lichamelijke high te wachten die ideaal is voor het verlichten van hoofdpijn en stress.

Sour Diesel
23_genetic background_1 Original Diesel x (Northern light x Shiva x Hawaiian)
33_Yield indoors_1 475 - 525 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 10 - 11 Weken
29_THC_1 THC: 19%
28_Type Blend_1 Sativa 70% Indica 30%
34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
32_plant height outdoors_1 150 - 200 cm
27_harvest period_1 Eind oktober
22_Effect_1 Fysiek Ontspannend, Helder

Koop Sour Diesel

Green Crack Punch

Green Crack Punch is een heel speciale cannabis soort. Ze is een kruising van Green Crack, die bekendstaat om haar opwekkende en stimulerende effect, en Purple Punch, die ontzettend krachtig is. Green Crack Punch is hiermee een zeer krachtige, ontspannende indica. De combinatie van de twee ouders garandeert een waanzinnig effect. Je voelt je gemotiveerd en energiek, terwijl je lichaam van top tot teen ontspant. Dankzij haar krachtige effect (ze bevat soms wel 20% THC), is deze 60% indica een prima optie voor medicinale gebruikers die een flexibele soort zoeken voor dagelijks gebruik.

Green Crack Punch
23_genetic background_1 Green Crack x Purple Punch
33_Yield indoors_1 450 - 500 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 - 160 cm
25_flowering time_1 8 - 9 weken
29_THC_1 THC: 18%
28_Type Blend_1 Sativa 60% Indica 40%
34_yield outdoor_1 550 - 600 gr/plant
32_plant height outdoors_1 180 - 220 cm
27_harvest period_1 Eind September
22_Effect_1 Euforisch, Rustgevend

Koop Green Crack Punch

Medische DisclaimerDe informatie die wij vermelden, als referentie gebruiken of waarnaar op deze website doorverwezen wordt, is enkel en alleen bedoeld voor algemene educatieve doeleinden. We verschaffen geen medisch of juridisch advies.

Royal Queen Seeds stimuleert, verdedigt of promoot het gebruik van legale of illegale drugs absoluut niet. Royal Queen Seeds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal of pagina's waarnaar wij op onze website verwijzen, en die het gebruik van legale of illegale drugs, of illegale activiteiten stimuleren, verdedigen of promoten. Raadpleeg altijd een specialist of je huisarts voordat je de producten/methoden die vermeld worden, of waarnaar op deze website verwezen wordt, gebruikt.

External Resources:
 1. European headache federation consensus on the definition of resistant and refractory migraine | The Journal of Headache and Pain | Full Text https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875459712000379
 3. PERSONALITY FEATURES AND REACTIONS OF SUBJECTS WITH MIGRAINE | Archives of Neurology & Psychiatry | JAMA Network https://jamanetwork.com
 4. Migraine pathogenesis: the neural hypothesis reexamined. | Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry https://jnnp.bmj.com
 5. https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-4610.2012.02168.x
 6. https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1526-4610.2001.041007629.x
 7. OBM Neurobiology | Psychological Considerations in the Etiology and Pathophysiology of Migraines https://www.lidsen.com
 8. https://www.researchgate.net/publication/323849698_Endocannabinoid_System_and_Migraine_Pain_An_Update
 9. Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. DEFINE_ME https://www.jpain.org
 11. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229920318860
 12. Efficacy of Inhaled Cannabis for Acute Migraine Treatment - Full Text View - ClinicalTrials.gov https://clinicaltrials.gov
 13. FAAH inhibition as a preventive treatment for migraine: A pre-clinical study - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 14. The Use of Cannabis for Headache Disorders - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/018651s029lbl.pdf
 16. Medication Overuse Headache in Chronic Migraine Patients Using Cannabis: A Case-Referent Study | Research Square https://www.researchsquare.com
 17. Study Finds CBD Is An Effective Treatment For Migraine https://www.forbes.com
 18. Cureus | Cannabinoid Receptors and Their Relationship With Chronic Pain: A Narrative Review https://www.cureus.com
 19. Molecular Targets of Cannabidiol in Neurological Disorders - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 20. Targeting Serotonin1A Receptors for Treating Chronic Pain and Depression - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 21. Use vanilla and other natural remedies to relieve and prevent headaches - NaturalNews.com https://www.naturalnews.com
 22. GPR55 in the brain and chronic neuropathic pain - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 23. Drugs (psychoactive): Cannabidiol (compound of cannabis) https://www.who.int
 24. Cannabidiol (CBD): What we know and what we don't - Harvard Health https://www.health.harvard.edu
 25. Cannabis Use Linked to Increased Prevalence of MOH Among Chronic Migraineurs https://www.ajmc.com
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.