By RQS Editorial Team

Een update over de status van CBD in het VK (2020).


In november 2018 werd een nieuwe Britse wet aangenomen. Hierdoor mogen een beperkt aantal artsen van cannabis afgeleide medicijnen voorschrijven. Cannabis viel voorheen onder 'Schedule 1' (drugs zonder medicinaal nut), maar dit werd veranderd in 'Schedule 2'. Hierdoor kreeg het dezelfde juridische status als opiaten en andere strikt gereguleerde receptgeneesmiddelen.

Met de goedkeuring van cannabis-afgeleide geneesmiddelen, zoals Sativex en Epidiolex, werd door de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) officieel erkend dat cannabinoïden, waaronder cannabidiol (CBD), geldige toepassingen hebben.

Voor het VK was dit een belangrijke mijlpaal. Maar de zaken zien er minder rooskleurig uit voor klanten die vrij CBD-producten willen aanschaffen en voor de CBD-industrie zelf. Een complex web van achterhaalde regels betekent dat personen nu het risico lopen toegang te verliezen tot CBD-producten die ze al jarenlang gebruiken.

CBD: Een Overzicht

Cannabidiol is de tweede meest rijkelijk aanwezige cannabinoïde in Cannabis sativa. Onder deze plantensoort rekenen we zowel niet-psychotrope cannabis (waaronder hennep) als wiet.

De harsklieren van trichomen zijn verantwoordelijk voor de productie van CBD. Trichomen zijn kleine uitsteeksels op de toppen en bladeren van cannabisplanten. De Wereldgezondheidsorganisatie schreef in 2018 een uitgebreide review[1] waarin CBD werd aangemerkt als niet-giftig en goed te verdragen. Dit leidde wereldwijd tot meer discussie over de mogelijke toepassingen van deze cannabinoïde.

Steeds meer preklinisch en vroeg klinisch onderzoek verwijst naar de veelzijdigheid van CBD, en ook is onderzocht of het effecten op talloze lichamelijke en geestelijke aandoeningen heeft. Buiten een aantal specifieke toepassingen, moet CBD voor de meeste aandoeningen waarbij men aanneemt dat het helpt echter nog goedgekeurd worden als behandelmiddel.

Bovendien gebruikt men de cannabinoïde vaak als dagelijks supplement ter ondersteuning van de algemene gezondheid en het welzijn. Veel mensen gebruiken inmiddels elke dag een aantal druppels CBD-olie, vergelijkbaar met het gebruik van andere supplementen en vitaminen.

CBD: Een Overzicht

Wat is er Gebeurd?

Gezien het historische gebrek aan cannabiswetgeving in het VK, kwam de beslissing[2] van de MHRA om CBD als medisch te classificeren nogal als een verrassing.

De reden voor dit besluit is tweeledig. De beslissing werd voornamelijk genomen als reactie op een zorgelijke trend. Sommige CBD-producenten doen namelijk onwaarschijnlijke medische beweringen over hun producten. 

De MHRA stelt dat alle gecertificeerde, medicinale producten moeten voldoen aan veiligheids-, kwaliteits- en werkzaamheidsnormen om de gezondheid van de consument te waarborgen. Hoewel dit een effectieve manier is om misleiding door fabrikanten te stoppen, lopen hierdoor ook goede producenten het risico hun bedrijf te verliezen.

De herclassificatie ging gepaard met nieuwe handhavingsmaatregelen: achttien CBD-bedrijven in het land ontvingen documenten met het besluit van de MHRA, waarbij producenten werden gedwongen hun activiteiten te staken. Vanaf nu moet een bedrijf een certificaat of 'handelsvergunning' aanvragen om medicinale CBD-producten te produceren. Dit gaat gepaard met een enorme licentievergoeding van £ 103.000,- (€ 116.000,-) om te voldoen aan nieuwe medische mandaten.

CBD in het VK: het is nu Legaal, maar is het ook Toegankelijk?

Bovendien brengt de nieuwe classificatie tal van vereisten met zich mee die veel invloed hebben op de verkoop van vrij verkrijgbare ('niet-medicinale') CBD-producten, zoals CBD-oliën en CBD-snacks.

Hoewel patiënten die medicinale cannabis gebruiken voor een bepaalde aandoening, zoals het syndroom van Dravet, van de nieuwe regels kunnen profiteren, is er een gebrek aan verordeningen waaronder consumenten CBD-producten kunnen aanschaffen. Het gevolg is een bijna absurde situatie: de MHRA erkent de medicinale mogelijkheden van CBD, maar beperkt de toegang voor bestaande gebruikers.

CBD is niet langer een gereguleerde stof in het VK, wat betekent dat het er 100% legaal is. In de praktijk is de situatie echter heel wat gecompliceerder geworden.

Bedrijven die legaal CBD-producten verkopen, mogen eventuele medicinale voordelen niet vermelden. Dit is een vreemde zaak, want tegelijkertijd worden er cannabis-afgeleide medicijnen goedgekeurd. Volgens de MHRA en FSA (Food Standards Agency), mogen bedrijven CBD uitsluitend aanduiden als voedingssupplement onder de 'novel food-regelgeving'.

Daarnaast is THC, hoewel erkend als medisch nuttig, nog steeds illegaal. Elk CBD-product dat wordt verkocht in het VK moet afkomstig zijn van EU-gekweekte hennep en mag niet meer dan 1mg THC per dosis/verpakking bevatten.

Een Dreigende Novel Food-deadline

Voor fabrikanten van cannabidiol is er een deadline aangesteld voor het aanvragen van een novel food-vergunning: maart 2021. Elk bedrijf in het VK dat vanaf dan actief is in de CBD-industrie, heeft toestemming nodig van de FSA. Voor de bloeiende CBD-markt is dit een enorme uitdaging. Mogelijk betekent het zelfs het einde van de industrie.

Volgens Emily Miles, Chief Executive bij de FSA: "De CBD-industrie moet tegen maart 2021 meer informatie verstrekken over de veiligheid en inhoud van deze producten aan toezichthouders. Doen ze dit niet, dan zullen de producten uit de schappen worden gehaald."

De FSA beweerde dat sommige producenten erg traag waren met het indienen van hun producten. Dit dwong de organisatie om een deadline op te leggen. Tot op heden zijn er echter nauwelijks CBD-producten die het goedkeuringsproces hebben doorlopen. Volgend jaar zullen deze producten van de markt worden gehaald.

Een probleem met betrekking tot de status van CBD in het VK is dat de regelgeving niet voldoende is. Er bestaat geen moderne richtlijn voor deze producten. In plaats daarvan moet de industrie verwijzen naar bestaande productregelgeving, zoals rondom cannabis, voedingssupplementen en algemene productveiligheid.

De aanvraag voor een novel food-status, of welke andere vergunning rondom CBD of hennep dan ook, kost veel geld. Bovendien vraagt het om tijd en bronnen, waar het bij veel fabrikanten en verkopers simpelweg aan ontbreekt.

Een Dreigende Novel Food-deadline

Een Bloeiende Markt voor CBD

De laatste jaren is de consumenteninteresse in CBD-producten in het Verenigd Koninkrijk explosief toegenomen. Experts voorspelden tussen 2019 en 2020 een stijging van wel 50%[3] van de consumentenuitgaven aan CBD. Het logische gevolg was dat de markt werd overspoeld met talloze CBD-producten. Maar helaas zijn deze niet allemaal afkomstig van betrouwbare bronnen.

Uit testen blijkt dat veel CBD-producten niet-vermelde en mogelijk zelfs gevaarlijke ingrediënten bevatten. Vaak bevatten producten ook illegale niveaus tetrahydrocannabinol (THC). Soms zit er bovendien veel minder dan de geclaimde hoeveelheid CBD in (of helemaal geen CBD).

Hoewel het elimineren van louche fabrikanten in de industrie absoluut welkom is, beïnvloeden de nieuwe regels ook gerenommeerde producenten. Met andere woorden: kleine ondernemingen met correcte werkwijzen zijn mogelijk niet in staat de benodigde vergunningen te bekostigen.

Doorbraak? Europese Rechtbank Oordeelt "CBD is Geen Verdovend Middel" (november 2020)

De uitspraak van 19 november 2020 door het Europese Hof van Justitie was een enorme overwinning voor de CBD-industrie. De "KanaVape-uitspraak" kwam na een zes jaar durende rechtszaak tussen CBD-bedrijf KanaVape en de Europese regering. Het oordeelt dat CBD niet als een verdovend middel kan worden beschouwd en dat de bepalingen over het vrije verkeer van goederen binnen de EU van toepassing zijn. Dit is groot nieuws! Misschien is dit wel de langverwachte doorbraak voor de CBD-industrie in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

In de uitspraak merkt het HvJ op dat de EU-wetgeving verwijst naar twee VN-verdragen om de term ‘verdovende middelen’ te definiëren. Deze zijn het Verdrag inzake Psychotrope Stoffen en het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen. CBD wordt niet genoemd in het eerste. Een interpretatie van het laatste verdrag zou ertoe kunnen leiden dat het wordt geclassificeerd als een drug, aangezien het een cannabisextract is. Een dergelijke interpretatie is echter "in strijd met de algemene geest van dat verdrag en het doel om de gezondheid en het welzijn van de mensheid te beschermen."

De rechtbank heeft bij de uitspraak rekening gehouden met de huidige wetenschappelijke kennis. CBD "lijkt geen psychotroop of enig schadelijk effect op de menselijke gezondheid te hebben".

Wat is de Invloed van de KanaVape-uitspraak op het Verenigd Koninkrijk?

Siân Phillips is de algemeen directeur van de Cannabis Trades Association, de grootste op cannabinoïden gerichte handelsvereniging van het Verenigd Koninkrijk en Europa. Ze zegt dat de uitspraak enorm relevant is voor de EU. Het zal ook een behoorlijke impact hebben op het Verenigd Koninkrijk. Dit komt omdat de uitspraak deel zal uitmaken van de Britse post-Brexit-wet. Het opent de markt voor handel in extracten van cannabisplanten en de mogelijke verkoop van CBD-toppen in het Verenigd Koninkrijk.

"Normaal gesproken, is de uitspraak van het HvJ-EU definitief", zegt Antonin Cohen van KanaVapes. Ook hij noemt de uitspraak geweldig voor Europa en Frankrijk. Hij hoopt dat de uitspraak de focus van de EC zal verleggen en CBD niet classificeert als verdovend middel.

Hij is voorzichtig optimistisch en zegt dat het op dit moment niet zeker is of rechtbanken mogelijk nieuwe beperkingen willen opleggen. Eerder werden de Novel Food-aanvragen van meer dan 50 bedrijven geweigerd. Ze zochten toestemming om CBD-producten te verkopen. Dit kwam na een voorlopige beslissing van de Europese Commissie die in juli beweerde dat CBD een verdovend middel is en geen voedingsmiddel. Hij hoopt nu dat de EC na deze nieuwe uitspraak Novel Food-aanvragen voor CBD-producten zal goedkeuren.

Huidige Status van CBD in het Verenigd Koninkrijk

Huidige Status van CBD in het Verenigd Koninkrijk

Op het moment van schrijven (december 2020), ziet de CBD-situatie in het Verenigd Koninkrijk er als volgt uit:

  • CBD importeren: CBD-producten kunnen in het Verenigd Koninkrijk worden geïmporteerd. Men moet wel laboratoriumbewijs van derden overleggen dat ze geen illegale niveaus van gereguleerde stoffen bevatten.
  • CBD-supplementen: producten die vóór 13 februari 2020 op de markt zijn gebracht, vereisen een gevalideerde Novel Food-aanvraag of -goedkeuring. Nieuwe producten (na 13 februari 2020) vereisen een Novel Food-goedkeuring.
  • CBD-cosmetica: CBD-afgeleide cosmetica en schoonheidsproducten vereisen een Cosmetic Product Safety Report (CPSR).
  • CBD e-liquids: CBD bedoeld voor vapen, moet voldoen aan de voorschriften voor non-nicotine e-liquids, d.w.z. de General Product Safety Directive.
  • CBD-toppen: De verkoop van CBD-toppen (wiet), ongeacht de oorsprong, blijft verboden. Dit geldt zelfs als het THC-gehalte lager is dan 0,2%.
  • Het maximaal toegestane gehalte THC is 1 mg per product/verpakking. Dit omvat toppen en bladeren, samen met cannabisharsen in welke vorm dan ook.

Dankzij de KanaVape-uitspraak verdwijnt het stigma van CBD als drug. Het staat nu op hetzelfde niveau als "Novel Foods". Dit is ongetwijfeld een grote stap in de goede richting. In het beste geval volgt het Verenigd Koninkrijk deze uitspraak. Dit maakt de vrije verkoop van CBD-producten, en mogelijk zelfs CBD-toppen, op de Britse markt mogelijk als "Novel Foods". Er is echter nog niets definitief en alles is mogelijk.

Een Onzekere Toekomst voor CBD in het Verenigd Koninkrijk?

Uiteindelijk moet regelgeving in het voordeel van de consument zijn. Het is tenslotte een goede zaak als consumenten veilig en vol vertrouwen CBD-producten kunnen kopen. Maar zoals het er nu uitziet, zijn de oude voorschriften nog steeds van kracht. Deze beperken nog steeds de keuzes van de consument en bedreigen de bloeiende CBD-industrie in het Verenigd Koninkrijk. Voor CBD-bedrijven in het land ziet de nabije toekomst er nog steeds onzeker uit. De uitspraak van KanaVape lijkt echter een lichtpuntje te zijn aan het einde van de tunnel. Dit is hoopgevend voor zowel de CBD-industrie als de Britse consumenten.

External Resources:
  1. WHO Expert Committee on Drug Dependence Critical Review: Cannabidiol (CBD) https://www.who.int
  2. MHRA statement on products containing Cannabidiol (CBD) https://www.gov.uk
  3. UK Demand For CBD Products Soars Amid Covid-19 Pandemic https://www.forbes.com
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.