By Luke Sumpter

Is het kweken van wiet legaal in New York? Nog niet. Maar het is goed mogelijk dat kwekers in deze staat deze vrijheid net voor 4/20 krijgen. Lees verder en ontdek hoe groot de kans is dat deze epische gebeurtenis plaatsvindt, waar de knelpunten liggen en hoe de nieuwe wetten voor thuiskweek eruit gaan zien.


Is het kweken van wiet eindelijk legaal in New York

New Yorkers wachten op groen licht om thuis wiet te kweken. De nieuwe wetgeving staat volwassenen van 21 jaar en ouder toe om maximaal zes wietplanten te kweken en heeft al een eerste goedkeuring gehad van de Cannabis Control Board (CCB). New York is tot dusver een van de weinige staten waar volwassenen legaal wiet mogen roken, maar het niet zelf mogen kweken. Zodra de regelgeving definitief wordt doorgevoerd, kan dit snel veranderen. Hopelijk is dat precies op tijd voor 4/20, het grootste cannabisevenement van het jaar!

Zal New York op tijd groen kleuren voor 4/20?

De CCB in New York keurde de nieuwe regels voor het eerst goed op 16 februari 2024. Hierna volgde een reactietermijn van 60 dagen, die eindigde op 16 april. Deze periode stelt burgers in de gelegenheid om via e-mails en brieven aan het Office of Cannabis Management (OCM) hun zorgen en uitdagingen met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in de cannabiswetten te uiten. Nu de reactietermijn is afgelopen, kunnen er twee dingen gebeuren. Als het publiek geen belangrijke wijzigingen voorstelt, zal het OCM de regels ter definitieve goedkeuring voorleggen aan de CCB. Het kan ook zo zijn dat inwoners de wetswijzigingen niet zien zitten. Dan is het OCM gedwongen om de wetten te herzien en vervolgens opnieuw voor te leggen aan de CCB. Hierna volgt een nieuwe reactietermijn van 45 dagen waarin de inwoners wederom commentaar kunnen geven, waardoor de legalisatie van thuiskweek langer op zich laat wachten.

Maar uitstel is nog geen afstel. Een vertraging zal de legalisatie van thuiskweek uiteindelijk niet stoppen. Maar als New Yorkers de komende dagen groen licht krijgen, kunnen ze op 4/20 al wietzaadjes kiemen. Hoeveel inwoners zullen op die dag gezamenlijk roken in New York om dat te vieren?

Legale wiet in New York: wat zijn de nieuwe regels?

Het OCM heeft een document[1] gepubliceerd met regels waaraan New Yorkse kwekers van 21 jaar en ouder zich moeten houden om binnen de wettelijke kaders te blijven. Hierin lezen we dat mensen niet meer dan zes wietplanten tegelijk mogen kweken. Dit is onderverdeeld in maximaal drie groeiende planten die nog niet in bloei staan en drie volgroeide, bloeiende planten. Als kweker in New York moet je dus goed nadenken over wanneer je wietzaadjes kiemt en groeiende planten op de bloei overschakelt. Naast deze individuele limieten vermeldt het document ook beperkingen per woning. In een privéwoning mogen niet meer dan zes jonge planten en zes rijpe planten staan, ongeacht het aantal volwassenen dat er woont.

De nieuwe regels omvatten ook restricties voor het bezit. Kwekers in New York mogen maximaal 2,26 kilo gemanicuurde toppen bezitten van planten die in hun woning of tuin gekweekt zijn. Daarnaast mogen ze van deze toppen ook cannabisconcentraten maken en bewaren, of een mix van concentraten en gedroogde wiet, zolang het totaal de maximaal toegestane hoeveelheid niet overschrijdt.

Afgezien van de beperkingen voor planten en bezit, moeten wietkwekers in de Big Apple zich aan de volgende veiligheidsvoorschriften houden:

  • Wietplanten moeten op een veilige plaats buiten het zicht van het publiek worden bewaard.
  • Wiet moet zo worden opgeslagen dat bewoners onder de 21 jaar er niet aan kunnen komen.
  • Kwekers kunnen planten alleen op een enkele locatie kweken, niet verspreid over meerdere percelen.
  • Kwekers moeten stankoverlast beperken als buren er last van hebben.

Een snelle blik op deze regels maakt duidelijk dat kwekers in New York redelijk goed af zijn, zeker vergeleken met andere regio's op de wereld. De limieten voor het aantal planten en de hoeveelheid gedroogde wiet zijn vrij gul. Daarmee hebben mensen genoeg vrijheid om zichzelf van een constante aanvoer zelfgekweekte wiet te voorzien.

Growing weed in New York rules

Lokale bedrijven mogen wietplanten verkopen

De CCB heeft niet alleen de wettelijke regels voor thuiskweek op 16 februari goedgekeurd. De organisatie heeft namelijk ook 109 extra vergunningen verleend aan dispensaria en kwekers in New York. Nadat thuiskweek gelegaliseerd is, mogen dispensaria, kleine ondernemers en andere geregistreerde bedrijven met een vergunning jonge wietplanten direct aan klanten verkopen. Deze planten mogen echter alleen voor thuiskweek worden verkocht. Er zijn ook strenge regels verbonden aan de verkoop en promotie van deze producten.

Bedrijven moeten hiervoor door heel wat hoepels springen. Om jonge planten legaal te mogen verkopen aan volwassenen, moeten ze eerst naar de New York State Department of Agriculture and Markets om een 'Nursery Dealer Registration Certificate' te verkrijgen. Kwekerijen zijn verplicht om elke plant correct te labelen met de naam van de soort en de oogstdatum. Op het etiket staat ook een waarschuwing om wietplanten uit de buurt van kinderen te houden en mogelijk vereist het OCM in de toekomst nog andere informatie.

De verkoop van wietzaadjes in de staat blijft onveranderd. Dankzij de Federal Agriculture Improvement Act is de verkoop van wietzaadjes sinds 2018 in de gehele VS legaal. Daarmee valt er heel wat te kiezen voor hobbykwekers, want ze kunnen hun zaden legaal online kopen of bij de verschillende dispensaria.

Is wiet al legaal in New York?

We weten dus nog niet of het thuis kweken van cannabis in New York op tijd legaal is voor 4/20, of dat er nog een tweede openbare reactietermijn volgt. Toch is het onvermijdelijk dat kwekers in de nabije toekomst hun eigen plantjes mogen kweken. De nieuwe wetten staan namelijk voor een grote verandering in hoe New York tegen wiet aankijkt. Daarbij zullen kwekers wettelijk gezien in staat zijn om genoeg wiet voor eigen gebruik te kweken. Maar welke grote stappen werden er eerder gezet in aanloop naar deze enorme, groene sprong voorwaarts?

De oorsprong van deze ontwikkeling vinden we in 2014, toen medicinale cannabis in New York werd gelegaliseerd. Gouverneur Andrew Cuomo ondertekende wetgeving waarmee het staatsministerie van Volksgezondheid een medisch cannabisprogramma kon lanceren. Hieronder kregen particuliere kwekers een vergunning om medische dispensaria op te zetten. In 2018 haalde Cuomo de wetgevers van de staat over om onderzoek te financieren naar de mogelijke impact van de legalisatie van recreatieve cannabis. Dit onderzoek concludeerde dat legalisatie veel economische voordelen zou bieden, en gunstig zou zijn voor de volksgezondheid.

Maar Cuomo deed nog meer! In 2019 zorgde hij voor verdere decriminalisering van recreatieve cannabis, al bleef volledige legalisatie nog achterwege. Voor het bezit van minder dan twee ounces (56g) kregen burgers slechts een kleine boete. De daadwerkelijke legalisatie van recreatief cannabisgebruik gebeurde pas in 2021, als onderdeel van de Cannabis Regulation and Taxation Act (MRTA), waardoor wiet roken in Amerika voor nog meer mensen haalbaar werd. Dankzij deze, door Cuomo ondertekende, wet mogen volwassenen van 21 jaar en ouder tot 2,2 kilo wiet in huis hebben. De wet legde ook de basis voor de legale recreatieve wietmarkt die nu realiteit wordt.

Legal weed grow in New York

Zal New York dit jaar een historische 4/20 beleven?

New York staat op de drempel van legale recreatieve cannabisteelt. De eerste openbare inspraaktermijn is voorbij en de voorgestelde wetgeving ligt opnieuw bij het CCB voor goedkeuring. Daarmee kan het zomaar gebeuren dat volwassenen in New York net op tijd voor 4/20 groen licht krijgen om thuis wiet te mogen kweken. In dat geval zal deze gedenkwaardige dag een nieuw tijdperk van legale teelt inluiden. Mocht dit niet gebeuren, moeten kwekers iets langer geduld opbrengen. Nadat de reactietijd verstreken is, kunnen ze alsnog beginnen met het kweken van wiet in hun eigen huis of tuin. Hoe dan ook, lijkt de legalisatie van thuiskweek in New York onvermijdelijk en hopelijk draagt dit heuglijke nieuws bij aan een waanzinnige 4/20!

Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.