Voordat we ingaan op de mogelijke wisselwerking tussen cannabis en reguliere geneesmiddelen, is het goed om eerst te begrijpen wat cannabis precies is. Elke soort of "strain" marihuana bevat honderden bestanddelen, waarvan er veel een medicinale werking hebben. De allerbelangrijkste en overvloedig aanwezige medicinale ingrediënten van cannabis zijn de zogenaamde cannabinoïden. Daarbij zijn met name THC en CBD volop aanwezig. Marihuana is er in vele soorten, zowel in psychoactieve als in non-psychoactieve vorm. Daarom is het belangrijk om de oorzaken en gevolgen van cannabisgebruik zorgvuldig te monitoren.

DE EFFECTEN VAN MARIHUANA OP DE PSYCHISCHE GEZONDHEID

Voor de meeste patiënten is marihuana relatief veilig. Het zorgt ervoor dat je je meer ontspannen, minder gestrest en, natuurlijk, gelukkiger voelt. Maar als je marihuana gebruikt kan dat ook een aantal negatieve effecten op de psychische gezondheid hebben. De een ervaart eerder negatieve bijwerkingen als gevolg van een hoge dosering dan de ander. Dat geldt zeker voor mensen die persoonlijk of in de familie te maken hebben (gehad) met psychische ziekten. Er zijn gevallen bekend waarin cannabis ervoor zorgde dat de kracht of effectiviteit van een ander medicijn minder werd. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat iemand zich buitensporig verdoofd voelt nadat hij wiet heeft ingenomen in combinatie met een kalmeringsmiddel.

Als dokters medicatie voorschrijven bij psychische aandoeningen, doen ze dat om de symptomen ervan te verlichten. Als een patiënt marihuana blijft gebruiken terwijl hij op doktersrecept medicijnen moet gebruiken, kan dat leiden tot onvoorspelbare bijwerkingen en/of de toestand van de patiënt verslechteren. Het marihuanagebruik kan het een arts ook lastig maken om de juiste diagnose te stellen. Als je weet welk farmaceutisch geneesmiddel geen goede combinatie is met cannabis, zorgt dat voor veiliger medicijngebruik. En voor een beter resultaat. Hieronder omschrijven we de meest gebruikte medicijnen die mensen in combinatie met marihuana innemen.

Marihuana En Voorgeschreven Psychiatrische Medicatieinteractie

DE WISSELWERKING TUSSEN CANNABIS EN ANTIDEPRESSIVA

Het is verrassend dat er, ondanks jaren van verkennend onderzoek naar het verband tussen cannabisgebruik en psychische stoornissen, maar weinig accurate studies zijn gedaan naar de wisselwerking met antidepressiva. Het is echter waarschijnlijk dat nieuwere antidepressiva een laag tot gemiddeld risico op contra-indicaties met zich meebrengen, terwijl dat risico bij oudere antidepressiva veel hoger is. Mensen die lijden aan een depressie krijgen vaak antidepressiva voorgeschreven uit een van de vier hoofdgroepen:

Tricyclische antidepressiva:
 • Allegron
 • Anafranil
 • Tryptanol
 • Imipramine
 • Prothiaden
Selectieve Serotonine Heropname Remmers (SSRI's):
 • Zoloft
 • Aropax
 • Cipramil
 • Prozac
 • Luvox
Monoamine Oxidase Remmers (MAO-remmers):
 • Aurorix
 • Nardil
Nieuwere antidepressiva:
 • Avanza
 • Effexor
 • Edronax

Er is weinig onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van marihuana in combinatie met het innemen van voorgeschreven antidepressiva, maar er zijn wel talrijke contra-indicaties bekend. Daaronder vallen de volgende symptomen:

 • Snelle hartslag
 • Duizeligheid
 • Angstgevoelens
 • Paniek
 • Sufheid
 • Misselijkheid
 • Verwardheid
 • Hoofdpijn
 • Spiertrekkingen
 • Maag- en darmklachten

Het gebruik van marihuana in combinatie met antidepressiva kan gevaarlijk zijn, omdat het een of meerdere van deze bijwerkingen kan versterken. Hierdoor kan de toestand van een patiënt nog verder verslechteren. Dat geldt ook voor verdovende middelen. Alcohol en bepaalde medicijnen hebben een kalmerende werking wanneer ze in wisselwerking staan met de neurotransmitters in het centrale zenuwstelsel. Denk hierbij aan Ativan, Valium en andere antidepressiva. Het probleem is echter dat cannabis ook verdovend kan werken. De intensiteit daarvan is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort cannabinoïden. Als je cannabis combineert met antidepressiva, kan dat leiden tot een grote inzinking van het centrale zenuwstelsel. Er wordt cannabisgebruikers dan ook geadviseerd om voorzichtig te zijn als ze kalmerende medicijnen innemen. De combinatie kan heel erg gevaarlijk zijn.

DE WISSELWERKING TUSSEN CANNABIS EN ANTIPSYCHOTICA

Antipsychotica hebben een kalmerende werking en zijn vooral effectief bij mensen die lijden aan psychoses, hallucinaties en wanen die worden geassocieerd met schizofrenie en andere psychotische stoornissen. Veelgebruikte medicijnen die mensen met een dergelijke stoornis gebruiken, zijn:

 • Zyprexa
 • Seroquel
 • Abilify
 • Geodon

Cannabidiol heeft veel therapeutische eigenschappen en is een veilig en niet verslavend bestanddeel van cannabis. De combinatie met bepaalde medicijnen kan echter een problematische wisselwerking veroorzaken. Bij inname is de manier waarop cannabidiol reageert met het enzym cytochroom P450 van cruciaal belang. De twee stoffen kunnen elkaars werking namelijk tenietdoen. Bij inname van een hoge dosering kan dit bestanddeel, in combinatie met bepaalde antipsychotica, de werking van dat medicijn intensiveren. Ook kan het zorgen voor meer bijwerkingen of mogelijk ernstige, ongewenste effecten.

Marihuana verandert de stofwisseling als het reageert met medicijnen die worden afgebroken door cytochroom P450 enzymen in de lever. Deze enzymen zitten in bepaalde soorten antipsychotica om potentieel giftige bestanddelen door het lichaam te laten afbreken. Helaas kan de interactie tussen cannabis en deze enzymen er echter voor zorgen dat de medicijnen niet goed worden afgebroken. Daardoor kunnen mensen met schizofrenie last krijgen van ernstige depressies, waarvoor behandeling nodig is. Gebruikers moet altijd alert zijn op de volgende symptomen:

 • Een buitensporig verdoofd gevoel 
 • Trage motorische vaardigheden
 • Verminderde cognitieve functies 
 • Verwarring
 • Een verminderde rijvaardigheid

Cannabisinteractie Met Psychische Aandoeningen

WAT KUN JE DOEN?

Het gebruik van marihuana in combinatie met bepaalde medicatie kan ongewenste bijwerkingen hebben. Daardoor kunnen symptomen steeds ernstiger worden en op den duur lastig te bestrijden zijn. Bedenk dat medicijnen worden voorgeschreven om mensen zich beter te laten voelen. Onderzoek suggereert dat mensen die psychische hulp nodig hebben hun kansen aanzienlijk verbeteren als ze hun marihuanagebruik opgeven of verminderen bij het innemen van medicatie. Als je regelmatig marihuana gebruikt en ook voorgeschreven medicijnen inneemt, of iemand kent die dat doet, dan is het volgende goed om te doen:

 1. Wees eerlijk tegen je dokter: zeg dat je marihuana gebruikt, voordat hij/zij medicatie voorschrijft. Vertel hoeveel en hoe vaak je gebruikt.
 2. Realiseer je dat het tijd kost: gun je medicatie de tijd om effect te hebben. Dat kan wel zes of meer weken duren.
 3. Luister naar je lichaam: als je op wat voor manier dan ook ernstige complicaties ervaart bij het gebruik van voorgeschreven medicatie in combinatie met marihuana, vraag dan om hulp bij een medisch professional. Die kan vervolgens bepalen wat voor jou het beste is.

IEDEREEN IS ANDERS

Ook al is het tijdelijk opgeven van cannabis voor sommige mensen ondenkbaar, toch kan het beter zijn om er (op zijn minst een tijdje) mee te stoppen. Dat geldt zeker als het gevaarlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt in combinatie met andere medicijnen. Cannabis wordt echter door elke gebruiker anders ervaren. Als gevolg daarvan veroorzaken voorgeschreven medicijnen in combinatie met wiet hoogstwaarschijnlijk unieke reacties die huidig onderzoek nog niet precies in beeld heeft gebracht.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.