By Miguel Ordoñez Reviewed by: Carles Doménech


Een van de meest gestelde vragen met betrekking tot de gezondheid en farmaceutica is of je cannabis met medicijnen kunt combineren. Dit is een terechte vraag, zeker als je vaak cannabidiol voor bepaalde doeleinden gebruikt. Het is begrijpelijk dat sommige mensen voorstander zijn, vooral als het om CBD olie gaat. Tenslotte is het niet psychotroop en wordt het elke dag door duizenden mensen gebruikt, dus moet het toch wel veilig zijn?

Voor het geval je het nog niet wist: de wietplant bevat meer dan honderd chemische stoffen. Sommige hiervan kunnen met elkaar reageren, maar dit wordt niet als een groot gezondheidsprobleem gezien. Maar de vraag is: treedt er ook een onschuldige reactie op als CBD een interactie heeft met andere medicijnen?

Dit artikel is bedoeld om je vragen voor eens en altijd duidelijk te beantwoorden. Hopelijk kun je hiermee uit de voeten.

Heeft CBD-olie Invloed op Medicijnen?

Voordat we deze vraag beantwoorden, moeten we ons eerst richten op een andere belangrijke vraag: Hoe gedraagt CBD zich in ons lichaam?

Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, maar het komt erop neer dat CBD interageert met de belangrijkste receptoren van het endocannabinoïdesysteem (ECS) – CB1 en CB2 – naast andere moleculaire doelwitten, waaronder serotonine- en vanilloïdereceptoren. Het intrigerende is dat CBD de afbraak belemmert van bepaalde stoffen, waaronder anandamide, die rechtstreeks invloed hebben op de stemming, pijnperceptie of mentale functies, zoals het geheugen.

Hierdoor kan CBD de homeostase (de dynamische balans) tussen fysiologische systemen beïnvloeden. Het gebruik van CBD wietsoorten of CBD-derivaten zou bij sommigen in bepaalde situaties dan ook gunstig kunnen zijn.

Belangrijk om te weten is echter dat CBD ook invloed heeft op de omzetting van medicijnen die vooral in de lever plaatsvindt.

Hoe Verwerkt het Lichaam CBD?

Cannabinoïden, waaronder CBD, worden grotendeels in de lever omgezet, en meer specifiek door de iso-enzymen van het cytochroom P450-systeem. Kort na inname wordt het omgezet en door het hele lichaam verspreid. Hier kan het een bepaalde reactie veroorzaken na binding met selectieve receptoren. Wanneer CBD echter wordt gerookt, omzeilt het de lever. Hierdoor komt het effect sneller op, maar duurt het niet zo lang.

Afhankelijk van de dosis en wijze van toediening kan CBD ongeveer vier weken in je lichaam blijven. Gedurende die tijd wordt het opgeslagen in vetweefsel, totdat het geleidelijk weer in de bloedbaan wordt vrijgegeven. Van daaruit wordt CBD uitgescheiden via de nier- (of urine-) en galwegen.

Nu noemden we dat cytochroom P450-enzymen een vitale rol spelen bij het metaboliseren van CBD. Maar wat zijn dit precies?

CBD Medication desktop-mobile-nl

Wat is het Cytochroom P450-systeem?

Interacties van CBD met andere medicijnen vloeien grotendeels voort uit metabole processen en effecten in het cytochroom P450-systeem. Deze groep leverenzymen (iso-enzymen) is voornamelijk verantwoordelijk voor het omzetten van gifstoffen, medicijnen en andere stoffen. In de praktijk veranderen de enzymen deze stoffen, zodat ze makkelijker uit je lichaam worden afgevoerd.

Maar wanneer CBD het lichaam binnenkomt, vermindert dat mogelijk de metabolisatiesnelheid van andere medicijnen in de lever die ook afhankelijk zijn van cytochroom P450-enzymen.

In sommige gevallen kan CBD de activiteit van cytochroom P450 bijna compleet blokkeren, zij het tijdelijk. Hierdoor wordt de metabole activiteit van stoffen in bepaalde medicijnen beïnvloed. Als je bijvoorbeeld een krachtige pijnstiller als oxycodon naast cannabidiol (CBD) gebruikt, kan de eerste langer in je systeem blijven en in hogere concentraties dan verwacht. Dat kan weleens slecht voor je zijn.

Het probleem is dat een medicijn als oxycodon maar een bepaalde periode in specifieke hoeveelheden in je systeem aanwezig mag zijn. Een overschrijding daarvan kan overdoses veroorzaken of bijwerkingen zoals misselijkheid en slaperigheid verergeren. Dit alles kan een probleem zijn als je autorijdt of zware machines bedient. In het ergste geval kunnen deze interacties ook andere schade aan je lichaam veroorzaken.

Medicijnen die CBD-olie Mogelijk Beïnvloedt

Cytochroom P450-enzymen zetten ongeveer 90%[1] van alle medicijnen op de markt om. Hierbij zijn met name twee iso-enzymen – CYP3A4 en CYP2D6 – verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het werk. Het simpele antwoord luidt: bijna elk medicijn dat wordt omgezet door cytochroom P450-enzymen zal een wisselwerking met CBD olie hebben. Sommige van deze geneesmiddeleninteracties hebben geen noemenswaardige nadelige effecten, maar andere weer wel.

Laten we hier iets gedetailleerder naar kijken. In 2016 is een studie[2] uitgevoerd naar de wisselwerking tussen CBD en clobazam. Dit middel gebruikt men vaak om epilepsie bij kinderen te behandelen. Deze interactie was bijzonder intrigerend om te onderzoeken, aangezien CBD (in synthetische vorm, 'Epidiolex') ook voor therapieresistente vormen van het syndroom van Lennox-Gastaut en het syndroom van Dravet is goedgekeurd.

Uit de studie bleek dat cannabidiol de afbraak van clobazam vertraagde. Dit leidde tot een aanzienlijke toename van de medicatie in het bloedplasma, ongeveer 60-80%. De onderzoekers konden daarom de dosis clobazam voor de patiënten verlagen zonder effectiviteit op te offeren. Nog interessanter: de bijwerkingen van het medicijn werden allemaal beperkt met deze lagere dosis. Denk aan slapeloosheid, verlies van coördinatie, duizeligheid en obstipatie.

 • Basisprincipes van de farmacodynamiek en CBD-geneesmiddeleninteracties: voorbeelden

Een substraat is elke stof die door een enzym wordt veranderd. Met betrekking tot drugs zijn er twee soorten substraten. Zo zijn er enerzijds substraten die al actief zijn wanneer ze worden ingenomen. Deze worden simpelweg drugs genoemd (bijvoorbeeld THC, de belangrijkste stof in wiet). Anderzijds zijn er ook substraten die pas na omzetting actief worden. Deze worden prodrugs genoemd (bijvoorbeeld psilocybine, de prodrug van psilocine, het belangrijkste actieve bestanddeel van magic mushrooms).

Deze substraten hebben doorgaans geen invloed op de normale activiteit van het enzym dat ze omzet. Er bestaan echter nog andere stoffen die de metabole activiteit van cytochroom P450-enzymen kunnen verhogen: enzyminductoren. Weer andere zijn in staat om de normale enzymatische activiteit te verminderen of zelfs te blokkeren. Deze staan bekend als enzymremmers. Bovendien kunnen ze ook allemaal met elkaar communiceren.

Soort substraat Drug Prodrug
Effect in combinatie met een enzymatische remmer (waaronder CBD) Toename Afname
Effect in combinatie met een enzyminductor Afname Toename
Effect in combinatie met een enzyminductor + CBD Variabel Variabel

Ook zijn enkele overwegingen opgenomen over het al dan niet gebruiken van CBD.

Medicijnen die CBD-olie Mogelijk Beïnvloedt

 • CYP3A4-substraten

CYP3A4 is een iso-enzym in de lever en darm uit de cytochroom P450-familie dat gifstoffen of medicijnen oxideert, zodat ze beter door het lichaam uitgescheiden kunnen worden.

Sommige immunosuppressiva en antidepressiva zijn, naast antipsychotica, calciumantagonisten en opiaten, substraten van dit iso-enzym. Andere substraten zijn onder meer benzodiazepines, z-drugs, statines en chemotherapeutica.

Het risico op bijwerkingen, verlies van effect of juist een overdosis kan groter zijn bij gelijktijdige toediening met CBD, een enzymremmer. Het veiligste is om CBD niet met deze medicijnen te combineren, totdat je deskundig advies hebt gekregen.

Sommige medicijnen worden omgezet door het CYP3A4-enzym
Amlodipine Sinvatatine
Haloperidol Citalopram
Fentanyl Cabazitaxel
Zolpidem Tacrolimus
 • CYP3A4-remmers

Proteaseremmers zijn antivirale medicijnen die doorgaans worden voorgeschreven aan HIV-patiënten. Valproïnezuur is daarentegen een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie.

Deze medicijnen zijn voorbeelden van CYP3A4-remmers en lijken sterk op hun substraat-tegenhangers.

Wanneer CBD met een van deze medicijnen interageert, heeft de biologische beschikbaarheid (of de concentratie van medicijnen in het bloed) de neiging toe te nemen. Als gevolg hiervan kan er een hoger risico op nadelige effecten zijn.

Experts raden af om CBD naast deze medicijnen te gebruiken, maar mocht je toch besluiten om ze te combineren, dan wordt een lagere dosis aanbevolen.

Proteaseremmers en valproïnezuur zijn voorbeelden van sterkere CYP34-remmers. Andere zijn amiodaron, verapamil, aprepitant en cimetidine.

Enkele medicijnen die de CYP3A4-activiteit remmen
Allopurinol Fluconazole
Amiodarone Fluoxetine
Amprenavir Quinolones
Aprepitant Valproic acid
Atazanavir Erythromycin
Chloramphenicol Imatinib
Cimetidine Indinavir
Clarithromycin Isoniazid
Nifedipedine Itraconazole
Tamoxifen Ketoconazole
Cyclosporine Nefazodone
Darunavir Nelfinavir
Dasatinib Ritonavir
Delavirdine Verapamil
Diltiazem Saquinavir
 • CYP3A4-inductoren

Barbituraten zijn medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van mensen die lijden aan epileptische aanvallen. Soms gebruikt men het ook als een mild kalmerend middel. Enzalutamide gebruikt men echter voor de behandeling van prostaatkanker. Dit is een hormoonblokker die voorkomt dat testosteron prostaatkankercellen bereikt.

Deze medicijnen zijn voorbeelden van CYP3A4-inductoren. In tegenstelling tot remmers neemt de biologische beschikbaarheid van CBD af in combinatie met deze middelen. Hetzelfde geldt voor de effectiviteit. In dit geval lijkt het misschien logisch om de dosis CBD te verhogen, maar dit wordt afgeraden vanwege de intrinsieke risico’s van overdosis en bijwerkingen bij het combineren van CBD met bepaalde medicijnen.

Andere voorbeelden van CYP3A4-inductoren worden in de volgende tabel gedetailleerd beschreven.

Enkele medicijnen en kruiden die CYP3A4-activiteit induceren
Carbamazepine Omeprazole
Corticosteroids Rifampin
Efavirenz Oxacarbazepine
Rifabutin Phenytoin
Modafinil Primidone
Nevirapine St. John's wort

 • CYP2C19-substraten

Het iso-enzym CYP2C19 is verantwoordelijk voor het verwerken van xenobiotica, zoals medicijnen tegen epilepsie. En net als CYP34-substraten kunnen ze bij gecombineerd gebruik met CBD enkele bijwerkingen met zich meebrengen.

Evenzo wordt gelijktijdig gebruik met CBD niet geadviseerd en moeten bijwerkingen en toxiciteit nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Andere voorbeelden van CYP2C19-substraten zijn protonpompremmers, antidepressiva, bloedplaatjesaggregatieremmers, spierverslappers en bloedverdunners

Sommige medicijnen worden omgezet door het iso-enzym CYP2C19
Aripiprazole (Abilify) Lansoprazole (Prevacid)
Carisoprodol (Soma) Mephenytoin (Mesantoin)
Citalopram (Celexa) Methadone
Clomipramine (Anafranil) Propranolol
Clopidogrel (Plavix) Voriconazole (Vfend)
Clozapine (Clozaril) R-warfarin
Desipramine (Norpramin) Moclobemide (Manerix)
Diazepam (Valium) Nelfinavir (Viracept)
Sertraline (Zoloft) Olanzapine (Zyprexa)
Thalidomide Omeprazole (Prilosec)
Proguanil Pantoprazole (Protonix)
Diphenhydramine (Benadryl) Pentamidine
Doxepin (Sinequan) Phenobarbital
Escitakopram (Lexapro) Phenytoin
Fluoxertine (Prozac) Rabeprazole
Imipramine (Tofranil)
 • CYP2C19-remmers

Mensen die anxiolytica gebruiken, zijn misschien bekend met fluoxetine. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van specifieke psychische aandoeningen, zoals depressie en zelfs boulimie. Zo is er ook fluvoxamine; een antidepressivum dat voornamelijk wordt gebruikt door mensen met een obsessief-compulsieve stoornis.

Deze twee medicijnen zijn voorbeelden van CYP2C19-remmers. Bij dit soort medicijnen zou de biologische beschikbaarheid van CBD mogelijk kunnen toenemen en daarmee ook het risico op bijwerkingen. Daarom wordt een lagere dosis CBD geadviseerd, hoewel het vermijden van medicijncombinaties altijd beter is.

Er bestaan ook andere medicijnen in de categorie CYP2C19-remmers. Denk aan efavirenz, fluconazol, ketoconazol en clopidogrel.

Sommige medicijnen die de activiteit van CYP2C19 remmen
Chloramphenicol Isoniazid
Cimetidine (Tagamet) Moclobemide (Manerix)
Clopidogrel (Plavix) Modafinil (Provigil)
Delavirdine (Rescriptor) Omeprazole (Priosec)
Efavirenz (Sustiva) Oxcarbazepine (Trileptal)
Esomeprazole (Nexium) Ticlopidine (Ticlid)
Felbamate (Felbatol) Voriconazole (Vfend)
Fluconazole (Prozac) Fluconazole (Diflucan)
Fluvoxamine
 • CYP2C19-inductoren

Tuberculosepatiënten zullen zeker bekend zijn met rifampicine. Het is een oraal medicijn dat wordt gebruikt als antibioticum om bacteriële infecties te behandelen. Daarnaast is carbamazepine een anticonvulsivum dat wordt gebruikt bij de behandeling van epileptische aanvallen en neurologische pijn.

Deze twee medicijnen zijn goede voorbeelden van CYP2C19-inductoren. Theoretisch zouden ze veiliger kunnen zijn als ze samen met CBD worden ingenomen. Dit komt doordat, in tegenstelling tot remmers, de biologische beschikbaarheid van de cannabinoïde afneemt bij interactie, wat resulteert in een vermindering van de effectiviteit. In ieder geval wordt het niet aanbevolen om de dosis CBD te verhogen als het wordt toegediend met CYP2C19-inductoren.

Andere middelen die tot deze categorie behoren, zijn fenytoïne, fenobarbital en sint-janskruid.

Sommige medicijnen en kruiden die CYP2C19-activiteit induceren
Aminoglutethimide Primidone
Artemisinin Rifampin
Barbiturates Rifapentine
Carbamazepine St. John's wort
Phenytoin
 • CYP2C8/9-substraten

Zowel CYP2C8- als CYP2C9-enzymen zijn verantwoordelijk voor de omzetting van xenobiotica. De eerste kunnen echter ook meervoudig onverzadigde vetzuren omzetten.

Daarom is er een verhoogd risico op bijwerkingen bij combinatie met CYP2C8/9-remmers. Gelijktijdige toediening met CBD wordt niet aanbevolen, en het gebruik van een lagere substraatdosis om hetzelfde effect van CBD te verkrijgen ook niet.

Een goed voorbeeld van een CYP2C8- en CYP2C9-substraat is rosiglitazon, een medicijn voor diabetes type 2. Ook losartan, een middel tegen een hoge bloeddruk, hoort bij deze categorie. Hetzelfde geldt voor naproxen, celecoxib, rosuvastatine en sulfonylureumderivaten, om er maar een paar te noemen.

Enkele andere medicijnen die worden omgezet door het iso-enzym CYP2C8/9
Amiodarone (Cordarone) Carbamazepine (Tegretol)
Diclofenac (Voltaren) Paclitaxel (Taxol)
Repaglinide (Prandin) Cabazitaxel (Jevtana)
Chloroquine (Aralen) Ibuprofen (Advil)
Rosiglitazone (Avandia) Treprostinil (Tyvaso)

Wat is de Grapefruit Test?

Misschien heb je op sommige medicijnen weleens een waarschuwing voor grapefruit gezien. Als je een van deze medicijnen gebruikt, wordt geadviseerd geen grapefruit en andere soorten citrusvruchten te eten. Maar waarom is dat?

Net als CBD remmen grapefruit en andere citrusvruchten cytochroom P450-enzymen. Dit beïnvloedt direct de stofwisseling van deze stoffen. Het betekent dat het gebruik van grapefruit de dosis van het medicijn of de prodrug in het bloed kan veranderen. Dit kan resulteren in een overdosis of een vermindering van de efficiëntie van medicijnen.

Onderzoek toont aan dat meer dan 85 geneesmiddelen[3] dezelfde interactie vertonen. Voorbeelden zijn fentanyl, erytromycine, losartan, loratadine en alprazolam.

Twijfel? Overleg met Je Huisarts

Is het veilig om CBD olie te gebruiken als je medicijnen gebruikt? Als je het hele artikel hebt gelezen, zou het meest logische antwoord zijn: het hangt af van wat je gebruikt, de wijze van toediening en de dosis.

Ongeïnformeerd of overmatig gebruik is echter nooit goed.

Wil je echt op veilig spelen? Overleg dan met je huisarts. Hij of zij kan je duidelijk uitleggen wat de effecten zijn van je medicatie en de eventuele wisselwerking met cannabidiol. Dit blijft de beste manier om goed advies in te winnen en duidelijke antwoorden op je vragen te krijgen.

Medische DisclaimerDe informatie die wij vermelden, als referentie gebruiken of waarnaar op deze website doorverwezen wordt, is enkel en alleen bedoeld voor algemene educatieve doeleinden. We verschaffen geen medisch of juridisch advies.

Royal Queen Seeds stimuleert, verdedigt of promoot het gebruik van legale of illegale drugs absoluut niet. Royal Queen Seeds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal of pagina's waarnaar wij op onze website verwijzen, en die het gebruik van legale of illegale drugs, of illegale activiteiten stimuleren, verdedigen of promoten. Raadpleeg altijd een specialist of je huisarts voordat je de producten/methoden die vermeld worden, of waarnaar op deze website verwezen wordt, gebruikt.

External Resources:
 1. The Effect of Cytochrome P450 Metabolism on Drug Response, Interactions, and Adverse Effects - American Family Physician https://www.aafp.org
 2. Human Metabolites of Cannabidiol: A Review on Their Formation, Biological Activity, and Relevance in Therapy https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Common Grapefruit Juice Drug Interactions - Drugs.com https://www.drugs.com
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.