USA DAYS — Tot 50% korting op USA strains CTA: Koop Nu

By Luke Sholl


Cannabidiol (CBD) wordt uitgebreid onderzocht voor allerlei toepassingen. Vandaag kijken we welke relatie deze cannabinoïde mogelijk heeft met verslaving en hoe het een wisselwerking kan hebben met het beloningssysteem van de hersenen.Dit oeroude deel van de hersenen is complex, fascinerend en sterk. Het houdt hedonistisch gedrag in stand en dat is in ons eigen belang. Soms pakt dit echter verkeerd uit en kan verslaving ontstaan, wat kan variëren van hinderlijk tot rampzalig.

Wat is verslaving?

Verslaving wordt in het algemeen gedefinieerd als herhaaldelijk compulsief gedrag ondanks negatieve gevolgen en/of iemand dit gedrag wenst te stoppen, maar daar niet toe in staat is. Enkele aanwijzingen van een verslaving zijn:

 • Geld uitgeven dat je niet hebt.
 • Doorgaan met gedrag dat ten koste gaat van relaties.
 • Doorgaan met gedrag dat ten koste gaat van je gezondheid.
 • Niet kunnen stoppen of onaangename ontwenningsverschijnselen ervaren wanneer je wel stopt.
 • Verlangen naar een bepaalde handeling.
 • Smoesjes verzinnen voor bepaald gedrag.

Verslaving treedt op wanneer een handeling of middel het beloningssysteem van de hersenen stimuleert. De afgifte van de neurotransmitter dopamine is niet het enige mechanisme dat hierbij een rol speelt. Toch is het wel een belangrijk onderdeel als je wilt begrijpen hoe verslaving werkt.

Simpel gezegd, kan een handeling of middel zorgen voor de afgifte van dopamine, het belonende stofje van de hersenen. De afgifte van dopamine moedigt de hersenen aan om dit gedrag te herhalen. Het is de manier van de hersenen om in te prenten wat gunstig is, zodat we dit repeteren. Wanneer iemand dezelfde handeling herhaalt, wordt er opnieuw dopamine afgegeven. Na verloop van tijd worden dopaminereceptoren echter minder gevoelig voor de neurotransmitter. Zodoende is een grotere hoeveelheid dopamine nodig om dezelfde gevoelens van beloning op te wekken.[1] Dit is een van de redenen waarom mensen tolerantie opbouwen en de meeste verslavingen op den duur vaak verergeren.

Verslaving is verder onder te verdelen in twee categorieën: fysieke/chemische verslaving en gedrags-/procesverslaving.

Wat is verslaving?
 • Wat is een fysieke verslaving?

Bij fysieke verslaving zorgt het gebruikte middel direct voor de afgifte van dopamine. Zo zijn bijvoorbeeld heroïne, alcohol en nicotine allemaal sterk verslavende stoffen.

Dit type verslaving kenmerkt zich door sterke, lichamelijke ontwenningsverschijnselen. De ontwenningsverschijnselen van alcohol kunnen zelfs fataal zijn.[2] De afkickverschijnselen zorgen voor een enorme hunkering, waardoor het ongelooflijk lastig is om fysieke verslavingen te overwinnen. Fysieke verslavingen zijn niet alleen problematisch voor hevige gevallen; zelfs een milde verslaving is soms moeilijk te overwinnen.

 • Wat is een gedragsverslaving?

In het geval van een gedragsverslaving is er bepaald gedrag dat het beloningssysteem stimuleert. Gokken, sociale media en smartphones zijn allemaal zaken waarbij het beloningscircuit wordt geactiveerd, wat verslavingsgedrag in gebruikers aanmoedigt.[3]

Gedragsverslavingen worden meestal aangedreven door bepaalde prikkels en veroorzaken niet zozeer ontwenningsverschijnselen. Een gokverslaafde kan bijvoorbeeld dagenlang niet aan gokken denken, zolang hij geen toegang heeft tot een telefoon, technologie of iets anders dat hem herinnert aan gokken. Maar zodra diegene wordt geconfronteerd met iets wat hij met de verslaving associeert, kan hij zich niet inhouden. Fysieke verslavingen worden net zo goed verergerd door omgevingsfactoren, maar er speelt ook een lichamelijke impuls mee.

Gedragsverslavingen zijn dus meestal wat makkelijker te overkomen, aangezien mensen niet dezelfde ontwenningsverschijnselen ervaren. Daarentegen zijn veel gedragsverslavingen zo wijdverspreid, met zoveel aanwezige triggers in onze maatschappij, dat het bijna onmogelijk is om geassocieerde prikkels te vermijden.

Wat is een gedragsverslaving?
 • Wat is het verschil tussen verslaving en afhankelijkheid?

Verslaving en afhankelijkheid zijn twee termen die grotendeels verwijderd zijn uit de medische en wetenschappelijke wereld, in elk geval met betrekking tot stoffen. Beide worden nu aangemerkt als een stoornis in middelengebruik. Wat is hier de reden voor? Wel, een fysieke verslaving is tot op zekere hoogte vaak ook een afhankelijkheid. Deze termen zijn zo onderling verwisselbaar dat ze nauwelijks nog een aparte, informatieve betekenis hebben.

Een ander kenmerk van fysieke verslaving is dat het lichaam fysiek afhankelijk wordt van het middel om te kunnen functioneren. Uiteraard worden de meeste mensen belemmerd door alcoholgebruik, maar een zware alcoholist heeft juist alcohol nodig om dagelijks te kunnen functioneren. Dit is een extreem voorbeeld van fysieke afhankelijkheid.

Gedragsverslavingen veroorzaken meestal geen afhankelijkheid op deze manier.

Wat is het ECS?

Het endocannabinoïdesysteem (ECS) is een netwerk van receptoren en kanalen dat door het lichaam van mensen en dieren loopt. Het is complex, veelomvattend en, naar verluidt, van invloed op een groot aantal fysieke en mentale processen. We beginnen pas net te ontdekken welke rol het ECS precies in ons leven speelt.

Inmiddels wordt ook erkend dat het ECS een sleutelrol speelt in het beloningssysteem van de hersenen. Dit doet het deels door fysieke en emotionele homeostase te behouden (orde en balans). Het wordt aangenomen dat ontregeling van het ECS betrokken is bij verslaving. Dit gebeurt door het verhogen van stress en verlangen, het aanmoedigen van een slechte emotionele staat en het verzwakken van de synaptische plasticiteit. Een vraag waar we nog geen duidelijk antwoord op hebben, is: veroorzaakt verslaving deze ontregeling of veroorzaakt de ontregeling juist de verslaving?

Het is goed mogelijk dat er een interactie tussen de twee plaatsvindt, waarbij ze elkaar versterken.

2-AG en anandamide (AEA) zijn de twee meest voorkomende neurotransmitters in het ECS. 2-AG is een volledige agonist van zowel CB1- als CB2-receptoren. AEA heeft een specifieke affiniteit voor de CB1-receptor. Beide stoffen worden op aanvraag door het lichaam aangemaakt. In dierstudies is gebleken dat ze allebei beloningsreacties opwekken.[4]

 • Wat is CBD?

Cannabidiol (CBD) is na THC de bekendste fytocannabinoïde (een die door planten wordt aangemaakt). Veel van de cannabinoïden in wiet kunnen een wisselwerking met het ECS aangaan. Dit is ook hoe ze een high veroorzaken.

THC bindt zich direct aan de CB1-receptor en bootst anandamide na, maar dan in in grotere hoeveelheden waardoor het afbreken moeilijker is.

Daarentegen heeft CBD meer een indirecte invloed. Het remt het vetzuur FAAH, wat verantwoordelijk is voor de natuurlijke afbraak van andamide. Door deze actie blijft er een hogere concentratie van de natuurlijk voorkomende endocannabinoïde andandamide beschikbaar voor de CB1-receptor. Dit beïnvloedt het volledige ECS en het menselijk lichaam.

CBD en verslaving

Speelt CBD daadwerkelijk een rol als het gaat om een verslavingsstoornis? De onderzoeken naar CBD staan nog in de kinderschoenen. Het is daarom te vroeg om te zeggen of CBD een rol speelt bij verslaving en zo ja, welke. We kunnen wel met zekerheid zeggen dat er intensief onderzoek naar CBD wordt gedaan. Daarbij wordt gekeken naar allerlei toepassingen, waaronder de interactie met verslaving.

De rol die CBD hier mogelijk speelt, is zeer complex en heeft invloed op meer systemen dan uitsluitend het ECS. Sterker nog, inmiddels is er onderzoek gaande naar het effect van CBD op de dopaminerge, opioïderge, serotonerge systemen met betrekking tot verslaving.[5]

 • Kan CBD enige verslaving aan middelen beïnvloeden?

De interactie van CBD met verschillende vormen van verslaving aan middelen is belangrijk om de mogelijke rol van de cannabinoïde te begrijpen. Vertoont het vergelijkbare effecten bij alle verslavende middelen of is de doeltreffendheid beter bij sommige stoffen?

Een aantal van de belangrijkste verslavingen aan middelen die worden onderzocht in relatie tot CBD zijn:

Tabak (nicotine) Alcohol
Cocaïne Heroïne of opiaten
Methamfetamine Wiet (met name THC)

Met uitzondering van wiet veroorzaakt elke drug op dit lijstje fysieke verslavingen, waarbij vooral het dopaminerge systeem betrokken is. Wat kan CBD hier doen?

Mogelijk zijn de effecten van CBD hier veelzijdig. Het wordt onderzocht of CBD neurogenese kan veroorzaken en ook of het neuroprotectieve eigenschappen bezit. Dit kan mogelijk bijdragen aan de vorming van nieuwe zenuwpaden en de hersenen beschermen tegen verslaving.[5]

 • CBD en serotonine

Op dezelfde manier proberen onderzoekers ook te ontdekken wat de serotonerge mogelijkheden van CBD zijn. Het lijkt namelijk een agonist van de 5-HT1A receptor te zijn.[6] Serotonine is een belangrijke neurotransmitter die verantwoordelijk is voor gevoelens van geluk en gezelligheid. Waarschijnlijk is de stof ook van belang bij verslaving. Het is namelijk waargenomen dat dieren en mensen in deprimerende omstandigheden, waar de afgifte van serotonine niet wordt gestimuleerd, meer kans hebben om verslavingsgedrag te ontwikkelen. Door dat aan te pakken, worden mensen misschien minder vatbaar voor verslaving.

Er zijn onderzoeken die suggereren dat selectieve serotonine-heropnameremmers een gunstige bijdrage kunnen leveren bij het overwinnen van een verslaving. Ze verhogen de concentraties serotonine en verlagen zo zenuwachtige gevoelens, wat bekende triggers van verslaving zijn.[7] Hieruit blijkt wel hoe belangrijk het is om de serotonerge eigenschappen van een stof te begrijpen om inzicht te krijgen in de mogelijke rol die het speelt bij verslaving.

 • Het moduleren van de dopaminerespons

Serotonine is slechts één factor bij het moduleren van verslaving. De CB1- en CB2-receptoren en TRPV1-kanalen zijn ook betrokken in het dopaminerge systeem en worden onderzocht in relatie tot CBD.[8]

Het meeste onderzoek is op dieren uitgevoerd en daarom zijn veel bevindingen nog onduidelijk. Toch wordt aangenomen dat als CBD benut kan worden om deze systemen op een gunstige manier te moduleren, het misschien ook een rol kan spelen in het beheersen van verslaving.

Is CBD veilig?

Over het algemeen wordt CBD als veilig beschouwd. Dit is een van de redenen dat mensen het bij talloze klachten gebruiken.

De Amerikaanse FDA heeft inmiddels Epidiolex goedgekeurd. Voordat ze een volgend medicijn op basis van CBD goedkeuren, zijn er nog een aantal belangrijke vraagstukken die moeten worden beantwoord.

Deze zijn:

 • Wat voor effect heeft het op de lever?
 • Wat is de effectieve/maximale dosering?
 • Welke manier van toediening is het meest effectief/minst gevaarlijk?
 • Wat zijn de gezondheidseffecten op lange termijn van regelmatig CBD gebruik?

Tot deze vragen beantwoord zijn, valt niet met zekerheid te zeggen hoe veilig CBD is. Bovendien kunnen we het niet op de meest effectieve manier toedienen.

Zonder afbreuk te doen aan CBD, laten deze zorgen simpelweg zien dat er meer grootschalig onderzoek nodig is om antwoorden te krijgen. Vervolgens kunnen we het volledige potentieel van CBD benutten, wat dat dan ook betekent.

Is CBD verslavend?

De mogelijkheden van CBD bij verslaving zouden ernstig worden belemmerd als de stof zelf verslavend zou zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde dat CBD veilig en niet verslavend is.[9]

Kan CBD helpen bij verslaving?

Het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen, maar er is hoop.

Als je hulp zoekt bij verslaving, moet je niet verwachten dat CBD een wondermiddel is. Je eerste aanspreekpunt hoort altijd een medische professional te zijn. Ben je benieuwd naar het gebruik van CBD als onderdeel van de behandeling van je verslaving? Bespreek het onderwerp dan met je behandelaar.

Zoals vermeld, is een van de grootste problemen met het huidige onderzoek het feit dat het zich voornamelijk beperkt tot dierstudies. De resultaten daarvan zijn niet altijd toepasbaar op mensen. Zelfs wanneer dat wel het geval is, zijn de steekproeven vaak te klein om algemene conclusies te trekken.

Maar naarmate er meer onderzoek wordt verricht, kunnen we nieuwe ontdekkingen over de relatie tussen CBD en verslaving verwachten.

Medische DisclaimerDe informatie die wij vermelden, als referentie gebruiken of waarnaar op deze website doorverwezen wordt, is enkel en alleen bedoeld voor algemene educatieve doeleinden. We verschaffen geen medisch of juridisch advies.

Royal Queen Seeds stimuleert, verdedigt of promoot het gebruik van legale of illegale drugs absoluut niet. Royal Queen Seeds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal of pagina's waarnaar wij op onze website verwijzen, en die het gebruik van legale of illegale drugs, of illegale activiteiten stimuleren, verdedigen of promoten. Raadpleeg altijd een specialist of je huisarts voordat je de producten/methoden die vermeld worden, of waarnaar op deze website verwezen wordt, gebruikt.

External Resources:
 1. Dopamine and Addiction - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Alcohol withdrawal can be deadly – here's why https://theconversation.com
 3. Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Endocannabinoid signaling in reward and addiction https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Role of Cannabidiol in the Therapeutic Intervention for Substance Use Disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. The Endocannabinoid System and Cannabidiol's Promise for the Treatment of Substance Use Disorder https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Efficacy of antidepressants in substance use disorders with and without comorbid depression. A systematic review and meta-analysis - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Possible Receptor Mechanisms Underlying Cannabidiol Effects on Addictive-like Behaviors in Experimental Animals https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. CANNABIDIOL (CBD) Critical Review Report https://www.who.int
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.