By Luke Sumpter

Misschien is waakzaamheid wel de beste vaardigheid waarover een kweker kan beschikken. Buitenkwekers kunnen te maken krijgen met diverse bedreigingen, die onder andere bestaan uit plagen en ziekten. Het is een goede gewoonte om alert zijn op dit soort uitbraken en ze te voorkomen. Bepaalde ziektes zijn namelijk niet te bestrijden en kunnen hele oogsten doen mislukken.

Verticillium, ofwel Verwelkingsziekte, is een allesverwoestende ziekte. Het wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van schimmels in de bodem. De oorzaak is vaak aarde met extreem veel voedingsstoffen of grond die niet goed afwatert en te veel water vasthoudt.

De schimmel kan zich jarenlang in de aarde bevinden. Na verloop van tijd wordt hij actief. Vanaf dan begint de schimmel de wortels van de planten aan te vallen die gevoelig zijn voor de ziekte. Hierbij dringt hij door tot het transportsysteem binnenin de wortels. Dat noemt men het xyleem. Het xyleem zorgt voor het transport van water door de hele plant, van de wortels tot de bladeren.

Wanneer een schimmel het xyleem binnendringt, wordt de sapstroom verstoord. Ook komen er gifstoffen vrij die zich via het xyleem naar andere delen van de plant verspreiden.

Hoe Schimmel De Xylem Of Cannabis Plant Beïnvloedt

TEKENEN VAN VERTICILLIUM

Voor deze plantenziekte bestaat nog geen bestrijdingsmiddel. Het is dan ook van het allergrootste belang dat je goed oplet of je tekenen en symptomen ziet die duiden op aanwezigheid van de schimmel. Blijkt dat inderdaad zo te zijn, dan kun je als kweker het probleem direct aanpakken.

Helaas betekent dit dat alle aangetaste planten onherroepelijk verwijderd en vernietigd moeten worden. Ook moet je vaak op zoek naar een andere kweeklocatie of een ander kweekmedium. Gezegd wordt dat er gedurende 15 jaar beter eerst gras kan groeien op de locatie, of dat er plantensoorten gekweekt moeten worden die resistent zijn tegen de plantenziekte.

Verticillium is bijzonder eenvoudig te herkennen. Dit zijn enkele symptomen:

  • Onderste bladeren vergelen
  • Onderste bladeren verwelken
  • Delen van de plant, of de hele plant, beginnen plotseling te verwelken; dit wordt verergerd door zeer warme, vochtige omstandigheden
  • Takken sterven af; soms zijn slechts delen van de plant aangetast
  • Net boven het bodemoppervlak wordt de steel bruin

Verticillium Fungus

VERWELKINGSZIEKTE AANPAKKEN

Zoals we eerder al opmerkten, is Verticillium een behoorlijke ramp. Als het er eenmaal is, moet je zo snel mogelijk de aangetaste planten weghalen om te voorkomen dat het zich verder uitbreidt. Is een van je planten het slachtoffer? Verwijder haar dan, met zoveel mogelijk van het wortelstelsel. Vermijd dat de aangetaste aarde zich verspreidt naar het omliggende gebied en andere delen van de tuin. Gebeurt dat wel, dan heeft de schimmel weer kans en veroorzaakt het onherroepelijk dezelfde schade aan de rest van je kweek.

Omdat slechte drainage een risicofactor is voor het uitbreken van de Verwelkingsziekte is het van levensbelang dat er een goede afwatering kan plaatsvinden. Dat kun je op verschillende manieren verwezenlijken. Omdat Verticillium rond de wortels gedijt, kan adequate drainage ervoor zorgen dat de aarde gevrijwaard blijft van ongewenste gasten.

Een manier om de drainage van de aarde te verbeteren, is door er meer organisch materiaal doorheen te mengen. Op die manier wordt het wat luchtiger en kan het water beter worden afgevoerd. Een verhoogd tuinbed is ook een goede oplossing voor het drainageprobleem. Hierbij ligt de bodem hoger dan de omringende grond, waardoor de drainage aanzienlijk verbetert. Een verhoogd tuinbed heeft echter nog meer voordelen te bieden. Zo is het gezonder voor het wortelstelsel en kun je makkelijker bij je planten.

PLAN B

Als de Verwelkingsziekte je tuintje behoorlijk heeft verwoest, zou je kunnen overwegen om op een andere manier cannabis te gaan kweken. Vermoed je dat de grond besmet is (en hebt je wat geld om te investeren)? Overweeg dan met een hydroponisch systeem te gaan kweken.

Bij hydroponische systemen komt er geen aarde aan te pas. De planten groeien in een medium dat kan bestaan uit kleikorrels, kokosvezel of iets dergelijks. De wortels groeien door het medium tot in het onderliggende waterreservoir. Daar nemen ze de voedingsstoffen op die door de kweker zijn toegevoegd.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.