5 EXTRA GRATIS zaden voor de eerste 100 die met code 22HMK5 afrekenen

Samen met fossiele brandstoffen zijn de landbouw en bio-industrie de voornaamste oorzaken van klimaatverandering. De impact van de landbouw op het milieu is al jaren een heet hangijzer. En met een snel groeiende en globaliserende cannabisbranche, is het zaak dat deze sector zijn verantwoordelijkheid neemt.

HOE DE WIETINDUSTRIE HET MILIEU HET AANTAST

Onderzoekers analyseerden de impact van grootschalige cannabisteelt in Noord-Californië. De bodem en ecosystemen in de regio bleken serieus aangetast te zijn door intensieve teelt. Voor cannabisteelt is een royale hoeveelheid water vereist. Dit kan bijdragen aan droogtes. Tegelijkertijd is het afvalwater, dat in de aarde en rivieren terechtkomt, vaak vervuild met residuele chemicaliën.

Bovendien kunnen de ozonconcentraties in de omgeving van een grote plantage gevaarlijk toenemen door vluchtige bestanddelen die zorgen voor het aroma van wiet. Tot slot is ook de koolstofvoetafdruk door het energieverbruik van kweekruimtes en kassen een belangrijke kwestie.

Ook als het kon, zou het opdelen van grote plantages in duizenden kleinere thuisprojecten het probleem niet oplossen. Waar elke kweker - zowel groot als klein - naar moet streven, is een aan de omgeving aangepaste vorm van duurzame landbouw. Regeneratieve landbouw behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Gerelateerd Artikel
Duurzaam cannabis kweken

WAT IS REGENERATIEVE LANDBOUW?

Bij regeneratieve landbouw staat het verbeteren van de biodiversiteit centraal. Lokale variaties op regeneratieve landbouwmethoden bestaan al eeuwenlang. Het hergebruiken van en voortborduren op deze werkwijzen draait om het creëren van een “gesloten kringloopsysteem” dat de natuurlijke eigenschappen van lucht, water, aarde en hun ecosystemen herstelt en tevens fatsoenlijke opbrengsten oplevert.

Regeneratieve landbouw gaat nog een stap verder dan duurzame landbouw met een helend effect op de omgeving, wat tevens de gewaskwaliteit kan verhogen. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Dat neemt niet weg dat, om een voorbeeld te geven, industriële hennep van nature in staat is giftige stoffen uit vervuilde aarde te halen. Zo kan een vervuild terrein op termijn weer vruchtbare grond worden. Daarnaast voorkomt het forse bladerdak van hennepplanten de groei van onkruid en hebben de stelen honderden milieuvriendelijke toepassingen.

Regeneratieve landbouw kan, ongeacht het gewas, mogelijk de impact op het milieu beperken. Regeneratieve technieken zijn echter zelfs onder biologische kwekers niet populair, of dit nu om economische of andere redenen is.

WAT IS REGENERATIEVE LANDBOUW?

DE VOORDELEN ERVAN VOOR WIETKWEKERS EN CONSUMENTEN

Het kweken van cannabis op een ecologisch duurzame wijze is niet simpel. Dat geldt met name voor grootschalige commerciële systemen. Bovendien wordt een groot deel van de hedendaagse wiet binnen geteeld, of dat nu omwille van efficiëntie of wettelijke eisen is.

Kunnen wietkwekers hun kweek aanpassen om de lokale bodem, het water en ecosystemen te beschermen? Is het zinvol voor de thuiskweker bewezen methodes te veranderen en milieuvriendelijke technieken te gebruiken?

Het kost wat moeite om een reguliere cannabisteelt te veranderen in een regeneratieve variant. Het opzetten van een nieuwe regeneratieve kweek is zelfs nog lastiger. Toch biedt regeneratieve landbouw wel voordelen die zich zeker terug kunnen betalen. Dit zijn de belangrijkste pluspunten voor consumenten van regeneratief geteelde cannabisproducten:

• Betere smaak
• Hoger gehalte nuttige verbindingen
• Geen chemische residuen
• Nieuwe soorten en lokaal aangepaste genetische lijnen

Dit zijn de mogelijke voordelen van regeneratieve landbouw voor telers, burgers en alle anderen:

• Helpt ecosystemen en het natuurlijke evenwicht in de aarde herstellen
• Voorkomt of vermindert plagen op natuurlijke wijze
• Vermindert waterverbruik
• Vermindert energieverbruik
• Elimineert chemische meststoffen en pesticiden

ZO BEGIN JE EEN REGENERATIEVE CANNABISTEELT

Zowel de commerciële teler als de thuiskweker doet er goed aan te stoppen met het gebruik van kunstmest en technieken waarbij veel water wordt verspild. Niemand is onschuldig, dat weten wij ook. Toch kunnen we wel de impact van onze tuin op de aarde minimaliseren. Hiervoor kun je de volgende regeneratieve technieken hanteren:

Beperk kunstmatig licht tot een minimum. Verminder het aantal kweeklampen en benut de natuurlijke cyclus van de zon. Maak gebruik van energiezuinige kassen in plaats van kweektenten.

Regenwateropvangsystemen sturen water rechtstreeks naar de wortels. Gebruik druppelirrigatie om water op exacte locaties te leveren en het waterverbruik te verminderen.

Vruchtwisseling, gezelschapsplanten en biodiversiteit kunnen plagen helpen tegengaan en zorgen voor synergie. Alleen natuurlijke pesticiden zijn toegestaan.

Gebruik no-till farming, lokale compostering en bokashi als belangrijkste voedingsbronnen.

Mulchen en bodembedekkers houden ecosystemen in leven buiten het seizoen en onderdrukken onkruidgroei, verrijken de aarde, voorkomen bodemerosie of verharding en bieden een natuurlijk habitat voor gunstige organismen.

Wormen kweken. Verrijk de aarde met wormenmest om een synergistisch netwerk van bacteriën en andere organismen te vormen. Ook vee produceert voedingsrijke mest.

Dat is echter niet het enige wat je kunt doen. Lees ook onze artikelen over hoe je biologische wiet kweekt en hoe je zelf compost maakt. Daarnaast kun je zelfs je eigen landrassen creëren! Door in een unieke regenererende omgeving te werken, kun je genetisch inheemse soorten produceren. Misschien zijn deze “regeneratieve genen” in de nabije toekomst wel de beste buitensoorten!

KAN REGENERATIEVE CANNABISTEELT DE KLIMAATVERANDERING TEGENGAAN?

Ook al vormt de wietindustrie maar een fractie van de gehele landbouwsector, alle kwekers kunnen op lokaal niveau kleine veranderingen doorvoeren om hun impact op het milieu te beperken. Wereldwijd zijn op sommige plaatsen al kleine stapjes richting een duurzamere cannabiseconomie gezet. In Californië is bijvoorbeeld een award in het leven geroepen voor wietkwekers die regeneratieve landbouwtechnieken toepassen: de Regenerative Cannabis Farm Award. Bovendien beginnen mensen zich steeds vaker af te vragen waar hun wiet vandaan komt en hoe het geteeld is.

Er treden steeds meer biologische cannabiskwekers toe tot de cannabiswereld. Ondertussen kweken miljoenen mensen inmiddels hun wiet thuis op een duurzame manier. De cannabis- en hennepbranche moet waar mogelijk overstappen op regeneratieve kweekmethodes om zo een positieve impact op zowel mens als milieu te hebben. Door het goede voorbeeld te geven, kan de wietindustrie de plant nog meer bestaansrecht geven.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.