By Steven Voser

Wiet is verreweg de meest gebruikte illegale stof ter wereld. Jaarlijks geven bijna 150 miljoen mensen aan regelmatig wiet te gebruiken.

De steun voor wiet en de legalisatie ervan is aantoonbaar het hoogst in 100 jaar (of in ieder geval sinds het verbod dat in de jaren 30 van de vorige eeuw begon). Ondanks het toenemende draagvlak is wiet in het grootste deel van de wereld nog altijd tot op zekere hoogte illegaal.


Legalisatie vs. Decriminalisering: Wat Is het Verschil?

Veel mensen gebruiken de termen legalisatie en decriminalisering door elkaar. De definities van deze woorden verschillen echter behoorlijk. Het is belangrijk deze verschillen te begrijpen als we het hebben over de juridische status van wiet.

Legalisatie
Het legaliseren van wiet houdt in dat de wettelijke beperkingen rond de wietplant en het gebruik ervan worden opgeheven. Verschillende landen en regeringen kunnen een andere aanpak benutten om wiet te legaliseren. Sommigen legaliseren misschien de teelt, verkoop, verwerking en het gebruik van wiet en haar derivaten volledig. Anderen legaliseren wellicht uitsluitend de verkoop voor therapeutisch gebruik. Weer anderen kiezen voor legalisatie van de productie en verkoop van wiettoppen, terwijl de productie van afgeleide producten, zoals extracten en edibles, verboden is.
Decriminalisering
Het niet-strafbaar stellen van wiet bevat het opheffen van de strafrechtelijke sancties tegen het gebruik, de teelt, de verkoop en het bezit ervan. Nogmaals, verschillende regeringen en landen hebben ervoor gekozen om wiet in verschillende mate te decriminaliseren. Sommige regeringen staan alleen het bezit van kleine hoeveelheden wiet, de teelt van een beperkt aantal planten of de consumptie van wiet op privélocaties toe. Anderen volgen een meer liberale aanpak.

Waarom Is Wiet nog Steeds Illegaal? Wat Zijn de Redenen voor het Verbod?

De meningen over deze eeuwenoude plant en het gebruik ervan (of het nu recreatief, therapeutisch of ergens daartussenin is) veranderen constant. Een aantal regeringen zijn begonnen deze veranderingen weer te geven via updates van hun politieke beleid.

 • Grootse Claims aan Beide Kanten

Voorstanders van legalisatie hebben vaak moeite om met overtuigende argumenten te komen. Helaas kunnen voorstanders van wiet de plant ook soms té rooskleurig omschrijven. Alsof het een wondermiddel is dat alle ziekten geneest en tegelijkertijd creativiteit, ruimdenkendheid en spirituele vooruitgang bevordert. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om een eerlijk en realistisch beeld te schetsen over wat het wel en niet kan doen.

 • Vooroordelen en Racisme

Wiet wordt al jaren in verband gebracht met de tegencultuur. Denk maar aan de rebelse hippies uit de jaren 60 en 70 of de stereotypes over luie stoners in comedyfilms uit het begin van deze eeuw. Wiet heeft lange tijd weinig draagvlak onder populaire rolmodellen gehad.

Zelfs vóór de jaren 60 bracht racistische en xenofobe overheidspropaganda wiet in verband met immigranten en criminelen. De film Reefer Madness (1936) is hier een duidelijk voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van het woord 'marihuana' zelf. Je leest het goed, de term marihuana heeft een racistische oorsprong. Het woord is te herleiden naar denigrerende politieke campagnes die zijn ontworpen om angst en xenofobie te zaaien in Amerika.

 • Het Taboe op Therapeutische Wiet

Er is behoorlijk wat onderzoek gedaan naar de therapeutische mogelijkheden van wiet, haar verbindingen en derivaten. Toch weten we nog lang niet alles. Er is veel meer onderzoek nodig naar de plant en hoe ze ons beïnvloedt.

Dit gebrek aan kennis leidt tot een combinatie van scepsis, twijfel en angst. Voorstanders van therapeutische wiet zijn bang om grote beweringen te doen over de positieve interacties van de plant met het lichaam. Bewijs lijkt te suggereren dat wiet een relatief veilige, niet-giftige stof is met een vrij lage kans op verslaving. De realiteit is echter dat we deze dingen niet 100% zeker weten.

 • Handhaving van de Status Quo

Het verbod op cannabis bestaat pas zo’n 90 jaar. Toch lijkt deze periode lang genoeg om velen van ons, vooral beleidsmakers, te dwingen de huidige status quo te accepteren. Daarnaast hebben andere, gevestigde partijen er belangen bij om wiet illegaal te houden.

Hieronder noemen we 10 argumenten om wiet te legaliseren.

Waarom Is Wiet nog Steeds Illegaal? Wat Zijn de Redenen voor het Verbod?

1. Verbod Heeft het Imago van Wiet Geschaad

Lees enkele van de oudste medische teksten ter wereld en je komt talloze vermeldingen van wiet tegen.

In deze oude teksten komt naar voren dat het gebruik van wiet door de jaren heen vrij gangbaar was. Bovendien lezen we hoe en waarom onze voorouders deze oude plant gebruikten. Het roept ook de vraag op hoe onze kennis van wiet er tegenwoordig uit had gezien als het onderzoek naar de plant niet 100 jaar lang werd tegengehouden?

Een van de meest schadelijke effecten van een verbod zijn de juridische consequenties van het bestuderen van wiet, haar verbindingen en haar complexe actiemechanismen. Het gebrek aan toegang heeft direct bijgedragen aan ons huidige gebrek aan kennis met betrekking tot de interacties met het menselijk lichaam. Wanneer we doorpakken, kunnen we investeren in uitgebreide studies. Zo kunnen we zowel de mogelijke voordelen als de risico's van de plant voor onze samenleving onthullen.

2. Legalisatie Betekent een Betere Regulatie van Wiet

Zoals eerder vermeld, is er behoorlijk solide bewijs dat suggereert dat wiet een relatief veilige stof is. We weten nog lang niet alles over wiet, de verbindingen en het effect op ons lichaam. Het is dus onmogelijk met zekerheid te zeggen hoe veilig het daadwerkelijk is.

De meeste wiet die momenteel wordt verkocht en gebruikt, wordt illegaal gekweekt en verhandeld. Dat maakt de taak er niet gemakkelijker op. Legalisatie biedt echter de perfecte oplossing voor de bestaande zorgen, twijfels en vragen die we hebben over de veiligheid van wiet.

Door wiet te legaliseren, kunnen we evolueren van een ongrijpbare, onbetrouwbare, illegale markt naar een markt die toetsbaar en open is. Een gelegaliseerde markt kan naar behoren worden gereguleerd. Deze is dan ook verantwoordelijk voor het vooropstellen van de veiligheid, menselijke gezondheid en transparantie. De waarheid is dat mensen wiet gebruiken, illegaal of niet. Via legalisatie en regulatie kunnen we verzekeren dat iedereen die ervoor kiest om het te gebruiken, dit op verantwoorde wijze kan doen.

Legalisatie Betekent een Betere Regulatie van Wiet

3. De Economie Profiteert van de Legalisatie van Wiet

In slechts 10 jaar tijd is wiet uitgegroeid tot een van de best verkochte agrarische producten in de VS. Elk jaar slepen de gelegaliseerde markten van Californië, Colorado, Alaska, Nevada en andere staten miljarden dollars binnen. Dit leidt tot de creatie van duizenden banen. Dit levert belastinginkomsten op voor de staat en de gemeenschap.

2020 was een jaar dat voor bijna elke economische sector ter wereld enorme financiële uitdagingen met zich meebracht. Maar cannabisindustrie floreerde. In de VS bijvoorbeeld steeg de verkoop van gelegaliseerde wiet met 67%. De waarde van de industrie bereikte een nieuw record van $61 miljard.

Er zijn veel verschillende producten ontwikkeld die niet allemaal THC bevatten. Dit onderstreept de mogelijkheden van wietgerelateerde producten.

4. Legalisatie Is een Uitvoerbare Reactie op de Mislukte War On Drugs

We weten dat de overgrote meerderheid van mensen die onder de huidige wetten worden gestraft, geen criminelen zijn; het zijn gewone gebruikers. Van alle wietgerelateerde arrestaties in de VS, schat men dat het bij 92%[1] om het bezit van kleine hoeveelheden wiet gaat. 8% betreft de verkoop of productie.

Statistieken tonen aan dat er wereldwijd simpelweg te veel wietgebruikers zijn om het verbod consequent te handhaven. Pogingen om het verbod op een dergelijke veelgebruikte en geaccepteerde stof af te dwingen zijn onrealistisch. Daarnaast verspilt men middelen en het veroorzaakt onnodig, oneerlijk leed.

Ondertussen blijkt uit studies op gelegaliseerde wietmarkten dat legalisatie[2] van wiet geen groot effect heeft op de criminaliteitscijfers. Het lijkt een effectieve manier te zijn om de zwarte markt te elimineren (of sterk te verkleinen). Het haalt de productie en verkoop van wiet uit donkere steegjes en maakt regulatie mogelijk. Het is ook aangetoond dat het aantal wietgerelateerde arrestaties afneemt door legalisatie. Dit maakt veel middelen vrij en stelt wetshandhavers in staat zich te concentreren op belangrijkere aspecten van hun werk.

Legalisatie Is een Uitvoerbare Reactie op de Mislukte War On Drugs

5. Wiet Is Veiliger dan Alcohol en Tabak

Hoewel het onder voorbehoud gezegd moet worden, is wiet niet zo gevaarlijk als men je heeft laten geloven. Alcohol en tabak zijn legaal en overal verkrijgbaar (en zelfs gereguleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Vergeleken met deze stoffen zijn de gezondheidsrisico's van het gebruik van wiet een stuk minder zorgwekkend, zelfs als je het regelmatig gebruikt.

Studies tonen aan dat alcoholgebruik in Nederland jaarlijks leidt tot ruim 1900 sterfgevallen. Het roken van tabak leidt jaarlijks tot bijna 20.000 doden. Het gebruik van (uitsluitend) wiet doodt niemand. Experts van over de hele wereld zijn het erover eens dat wiet[5] niet giftig of dodelijk is.

Dat betekent echter niet dat voorlichting en verantwoord gebruik niet nodig zijn.

6. Legalisatie Beëindigt Vooroordelen en het Stigma Rondom Wiet

Zoals we eerder zagen, is het verbod op wiet aangedreven door vooringenomen aannames en ouderwetse vooroordelen over gebruikers. Het is zeker niet eenvoudig om deze vooroordelen (die de laatste 90 jaar zijn opgehoopt) de wereld uit te helpen. Toch helpt legalisatie om de bal aan het rollen te krijgen.

We zien nu al dat het negatieve stigma rond wiet langzaam wordt afgebroken in het handjevol legale markten op de wereld. Steeds meer mensen zijn open over hun wietgebruik. Dankzij deze normalisering, ontstaat er geleidelijk een sterkere, moderne en vrije samenleving die vrij is van oude clichés en vooroordelen.

Legalisatie Beëindigt Vooroordelen en het Stigma Rondom Wiet

7. De Meeste Mensen Steunen Legalisatie

De opvattingen over cannabis variëren uiteraard per land. Toch blijkt uit opiniepeilingen dat een meerderheid van de kiezers vóór legalisatie is. Dit lijkt in elk geval in veel Westerse landen zo te zijn.

We zijn in de statistieken gedoken van het Pew Research Center. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat meer dan 90%[6] van de Amerikaanse kiezers tot op zekere hoogte het legaliseren van wiet ondersteunt (zij het voor therapeutisch of recreatief gebruik). 70% van het Nederlandse volk is ook voor legalisatie. Ook in Australië, Engeland, Spanje en vele andere landen lijkt een meerderheid voor legalisatie te zijn. In elke zichzelf respecterende democratie zouden we verwachten dat wetswijzigingen deze peilingen weerspiegelen. Toch bestaat er in de meeste van deze landen nog altijd een verbod op cannabis. Dit wekt de indruk dat de democratie niet van toepassing is op de legalisatie van wiet.

8. Legalisatie van Wiet Leidt Niet tot Meer Gebruik Onder Jongeren

Critici beweren vaak dat de legalisatie van wiet jongeren aanmoedigt het te proberen. Dit is een zorgwekkende kwestie. Sommige[7] onderzoeken suggereren dat het gebruik van wiet tijdens de kindertijd of adolescentie de ontwikkelende hersenen kan schaden.

De angst dat meer jongeren wiet zullen consumeren als het legaal wordt gemaakt, is echter misplaatst. Data uit gelegaliseerde markten toont aan dat legalisatie geen stimulans is voor jongeren om wiet te proberen. Sterker nog, in Colorado zien we sinds de legalisatie zelfs een afname in het aantal jongeren dat wiet gebruikt.

Legalisatie van Wiet Leidt Niet tot Meer Gebruik Onder Jongeren

9. Verbod Werkt Gewoon Niet - Wij Hebben het Bewijs!

Het is duidelijk dat de War on Drugs er niet in is geslaagd de schade te beperken. Ook de illegale drugshandel is niet verminderd. Statistieken tonen aan dat de strengere beperkingen, die overheden hanteren als gevolg van de War on Drugs, de drugshandel alleen maar verder ondergronds duwen.

Een verbod werkt gewoon niet. We zagen dit in het verleden met alcohol en we zien het nu opnieuw met wiet.

Het illegaal maken van een stof weerhoudt mensen er niet van om het te gebruiken. Maar afgezien daarvan, helpt een verbod niet om de criminaliteit tot een minimum te beperken. Daarentegen verspilt het een hoop politiebronnen. Ook worden voornamelijk drugsgebruikers gestraft, met name gekleurde mensen en niet noodzakelijkerwijs de mensen die betrokken zijn bij de georganiseerde misdaad.

10. Regeringen Hebben Geen Zeggenschap over wat Volwassenen in Hun Lichaam Stoppen

Laten we het bewijs accepteren dat wiet aanzienlijk veiliger is dan tabak en alcohol (dat we bijna overal legaal in enorme hoeveelheden kunnen kopen). Dan zien we dat het verbod op wiet hypocriet is. Daarnaast is een onmiskenbaar een grote inbreuk op onze individuele vrijheid.

Het is belachelijk om het verbod op wiet zodanig af te dwingen dat mensen worden gearresteerd en berecht, simpelweg omdat ze het bezitten.

De tientallen jaren van het verbod maken dit overduidelijk. Gelukkig is er de afgelopen 10 jaar veel vooruitgang geboekt. Dit belooft veel goeds voor de toekomst. Hopelijk is wiet binnenkort wereldwijd legaal!

External Resources:
 1. 40% of U.S. drug arrests in 2018 were for marijuana offenses | Pew Research Center https://www.pewresearch.org
 2. The Cannabis Effect on Crime https://www.tandfonline.com
 3. Alcohol consumption is the sole cause of 85,000 deaths annually in the Americas, PAHO/WHO study finds - PAHO/WHO | Pan American Health Organization https://www.paho.org
 4. Fast Facts | Fact Sheets | Smoking & Tobacco Use | CDC https://www.cdc.gov
 5. Can marijuana kill you? https://www.medicalnewstoday.com
 6. Overwhelming support for legal recreational or medical marijuana in U.S. | Pew Research Center https://www.pewresearch.org
 7. News Feature: Cannabis and the adolescent brain | PNAS https://www.pnas.org
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.