By Miguel Ordoñez


De relatie tussen wiet en angst is vrij uniek en interessant. In meerdere studies[1] is onderzocht of de stoffen uit de wietplant mogelijk inzetbaar zijn bij de behandeling van angst. Er zijn ook experts die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe medicatie tegen angst[2], gebaseerd op cannabinoïden.

Maar tegelijkertijd kan wiet, meer specifiek THC, juist paranoia opwekken. Er zijn dan ook onderzoeken[3] die een verband leggen tussen de magische plant en de ontwikkeling van angststoornissen.

Het is erg belangrijk om te benadrukken dat zowel therapeutische als recreatieve wietgebruikers het slachtoffer kunnen worden van angst als gevolg van wietgebruik. Daarom is het goed om te weten wat je moet doen als je het ervaart. Met dat het achterhoofd gaan we ons verdiepen in het fenomeen ‘angst door wietgebruik’ en de oorzaak daarvan. Daarna bespreken we manieren hoe je het kunt bestrijden en voorkomen.

Wat is angst door wietgebruik?

Er zijn bepaalde situaties in het leven die angstgevoelens opwekken. Als je bijvoorbeeld het podium op moet om een belangrijke speech te houden, kun je last hebben van zweethanden en een versnelde hartslag. Je raakt je focus kwijt en maakt je voortdurend zorgen over wat je te wachten staat.

Dat is een volkomen natuurlijke reactie. En als je jezelf bij elkaar pakt en weer goed gaat ademen, ben je zo van die twijfels en onzekerheid af.

De situatie ligt anders bij angst door het gebruik van wiet. Bij 'greening out' (het gebruik van teveel wiet) bestaan de klachten uit zweten, trillen en vermoeidheid. Maar bij angst door wietgebruik ervaar je vooral mentaal ongemak in plaats van fysieke klachten. Dat gezegd hebbende, ervaren mensen ook wel lichamelijke problemen door angst. Voorbeelden zijn maagklachten, misselijkheid en zelfs braken.

Veel stoners zijn hier bekend mee. Maar ook wetenschappers hebben een verband gelegd tussen wietgebruik en angst. In een enquête[4], gehouden in een Australische gemeenschap, meldde 22% van de respondenten paniekaanvallen na het gebruik van wiet.

Wat is angst door wietgebruik?

Hoe herken je angst door wietgebruik?

De symptomen van angst door wietgebruik zijn soms lastig te herkennen. Toch zijn er een aantal duidelijke signalen.

Het begint meestal met een overvloed aan negatieve gedachten die in je hoofd blijven rondzingen. Dit zijn verontrustende, malende gedachten die je niet zomaar kunt loslaten. Dit leidt weer tot lichamelijke symptomen, zoals kortademigheid (wat op zichzelf ongerustheid opwekt) en het onvermogen om comfortabel te bewegen.

Wietgebruikers die dit hebben ervaren, omschrijven het alsof ze gevangen zitten in hun eigen hoofd. Hun gedachten overheersen waardoor ze zich niet kunnen richten op wat er om hen heen gebeurt.

Een klassiek kenmerk van paranoia bij recreatieve wietrokers is overmatig de omgeving afspeuren op zoek naar agenten. Het idee dat je iets illegaals doet, kan zo overweldigend zijn dat het paniek opwekt.

Hoe bestrijd je angst door wietgebruik?

Ervaar je onrust na het roken van wiet? Dan is het allereerst belangrijk dat je accepteert wat er gebeurt.

Dat klinkt als een lastige opdracht. Toch weegt het zwaar bij het verminderen van angst, zelfs als je geen wiet gebruikt. Na acceptatie, is het gemakkelijker om te ademen en weer tot jezelf te komen. Maar als dat niet helpt, probeer dan een van onderstaande tips:

Neem een koude douche
Of giet in elk geval wat koud water in je nek. Door de schrik kun je uit die rare, verwarrende toestand komen.
Eet of drink iets
Hiermee richt je je aandacht op iets anders dan wat er in je lijf gebeurt.
Leid jezelf af
Ga een rondje wandelen door de buurt. Zet wat ontspannende muziek op. Het gaat erom dat je die malende stroom van gedachten stopt.
‘Dwing’ een positieve instelling af
Herinner jezelf eraan dat het allemaal in je hoofd zit en dat het weer over gaat. Door bewust een positieve houding op te wekken, kalmeer je jezelf, waardoor je het beter kunt behappen.
 • Verdwijnt door wiet opgewekte angst ooit?

Ja! Het effect verdwijnt mettertijd, net als bij het gebruik van andere recreatieve stoffen.

In het geval van door wiet opgewekte vrees hangt de duur af van de gebruikte consumptiemethode. Het effect van edibles houdt veel langer aan dan dat van gerookte of sublinguaal gebruikte wiet. Hetzelfde geldt voor een negatieve ervaring. Voordat je je weer jezelf voelt, kan de tijdsduur variëren van 10 minuten tot enkele uren. Dit voelt soms als een eeuwigheid. Maar als je bovenstaande stappen volgt, komt het helemaal goed.

Uiteindelijk voel je jezelf snel weer helemaal oké. Maar het ongemak kan verontrustend zijn, zeker als je niet veel ervaring hebt met wiet.

Hoe voorkom je angst door wietgebruik?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom bespreken we hier een aantal manieren om een mogelijk traumatische ervaring te vermijden.

Meer CBD, minder THC
Kies een soort met een hoger gehalte CBD. Een verhouding CBD:THC van 1:1 wordt ook wel de ‘gouden ratio’ genoemd. Je ervaart wel een high, maar dankzij de CBD heb je minder last van het psychotrope effect.
Microdosing
Dit is aan te raden voor beginnende gebruikers, die meer vatbaar zijn voor onrustige gevoelens. Voor je eerste ervaring is het beter om een kleinere dosering te gebruiken. Zo kun je het effect beter behappen. Dat is extra belangrijk bij de eerste keren dat je edibles gebruikt.
Zorg voor een prettige omgeving
Idealiter ben je in een bekende ruimte met mensen die je vertrouwt. Zorg voor ontspannen sfeerverlichting. Zet ook wat eten klaar voor als de munchies toeslaan en wat water om die droge mond te bestrijden.

Hoe ontstaan angstgevoelens na wietgebruik?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we ons verdiepen in wat wetenschap. Als THC je lichaam binnenkomt, bindt het aan de twee belangrijkste receptoren van het endocannabinoïdesysteem. Dit zijn CB1 en CB2.

Voor wie het niet weet: het endocannabinoïdesysteem (ECS) is een regulerend systeem dat overal in je lichaam aanwezig is. Op basis van onderzoeken[5] blijkt het een belangrijke rol te spelen bij het moduleren van je hersenfunctie, het hormoonstelsel en je immuunsysteem. Uit onderzoek blijkt ook dat er een verband is tussen het ECS en de afscheiding van voortplantings- en stresshormonen.

Na stimulatie van het ECS, wekt THC de welbekende effecten op. Dat gebeurt na het roken, vapen of anderszins consumeren van THC.

 • De amygdala

De amygdala is een deel van je hersenen. Het speelt een rol bij zowel aangeleerde als niet aangeleerde opwekking van angst. De amygdala is ook verantwoordelijk voor het tegengaan van angst en voor geconditioneerde remming.

Recent[6] heeft men ontdekt dat er in de amygdala meerdere CB1-receptoren aanwezig zijn. Deskundigen proberen daarom een verbinding te ontdekken tussen de mogelijke provocatie van een emotionele reactie na de consumptie van THC. Nu je dit weet, is het veel logischer dat je angst ervaart als je wiet met veel THC rookt.

 • Het centrale zenuwstelsel

Net als de amygdala, bevat ook het centrale zenuwstelsel veel cannabinoïdereceptoren, met name CB1. Omdat THC zich hieraan bindt, ontstaan psychotrope effecten.

Wat heeft dat allemaal te maken met angst? In een onderzoek uit 2014[7] bekeek men de relatie tussen THC, spierspasmen en blaasproblemen. Ondanks enkele veelbelovende bevindingen, was angst een van de bijwerkingen bij de deelnemers. Net als psychose en een sombere stemming werd dit effect in verband gebracht met een hogere concentratie THC.

 • Het hart- en vaatstelsel

Een onderzoek[8] uit 1994 stelt dat chronische angst- en paniekstoornissen de sterftekans door hart- en vaatziekten verhogen. De studie benadrukt het verband tussen chronisch wietgebruik en chronische angst en merkt op hoe ze beiden mogelijk 'indirect bijdragen' aan overlijden door hart- en vaatziekten.

Hoe ontstaan angstgevoelens na wietgebruik?

Waarom ervaren sommige wietgebruikers angst en andere niet?

Deze vraag wordt vaak gesteld en dat is logisch. Toch is er geen duidelijk en simpel antwoord, want er spelen meerdere factoren mee.

 • Genen

Wiet is geliefd omdat het bepaalde positieve effecten en sensaties opwekt. Bij een bepaalde dosis wekt THC een ontspannen gevoel op. Ook levert het mentale stimulatie. Bepaalde wietsoorten staan erom bekend dat ze creativiteit of juist sereniteit opwekken.

Maar een onderzoek uit 2019[9] suggereert dat de positieve effecten vooral voorkomen bij mensen die THC-gevoelig zijn in het voorste deel van hun hersenen. Mensen die THC-gevoelig zijn in het achterste deel van de hersenen hebben vaker last van angst. Deze mensen lijken ook eerder last te krijgen van paranoia en negatieve emoties.

 • Leeftijd

Naarmate je lichaam ouder wordt, veroudert ook je brein. Dit heeft ook invloed op je endocannabinoïdesysteem.

De dichtheid van receptoren neemt[10] bijvoorbeeld af naarmate je ouder wordt. En volgens de academicus Dr. Gregory Gerdeman[11] verschilt het effect van wiet afhankelijk van je leeftijd.

Volgens Gerdeman ervaart iemand van 30 eerder paranoia na het roken van wiet dan iemand van 20. Hij merkt op dat het endocannabinoïdesysteem in de hersenen ‘mogelijk niet op dezelfde manier is ingesteld’.

 • Geslacht

Ook geslacht lijkt een rol te spelen bij door wiet opgewekte onrust. Uit een onderzoek uit 2014[12] blijkt dat oestrogeen mogelijk de gevoeligheid voor wiet verhoogt.

Het onderzoek werd uitgevoerd op vrouwtjesratten. Men ontdekte een verband tussen oestrogeen en verhoogde gevoeligheid voor THC. Er bleek met name een interactie tussen oestrogeen en de lichamelijk rustgevende eigenschappen van THC.

Dergelijke gevoeligheid kan de kans op angst en paranoia bij vrouwen vergroten als ze THC gebruiken. Maar het onderzoek suggereert ook dat vrouwen veel sneller een tolerantie opbouwen voor THC dan mannen.

 • Tolerantie

Net als bij alcohol, kunnen mensen tolerantie ontwikkelen als ze langere tijd wiet gebruiken. Genen en de neurale samenstelling van de hersenen spelen een rol, maar gebruik is nog altijd de belangrijkste factor.

Studies suggereren dat de CB1-receptoren minder gevoelig[13] worden als de hersenen regelmatig worden blootgesteld aan THC. Wat daarna gebeurt, is een proces dat we internalisering[14] noemen. Daarbij trekken de receptoren zich terug. Uiteindelijk leidt dat tot een minder intense ervaring met THC.

Het ontwikkelen van tolerantie is zowel een goede als een slechte zaak. Als je het type bent dat graag high is, dan baal je van een zwakke ervaring. Als je daarmee te maken krijgt, kun je een tolerantiepauze nemen zodat je systeem kan resetten en alle THC wordt afgevoerd.

Sommige deskundigen menen dat vier weken[15] genoeg om de cannabisreceptoren in de hersenen weer op een normaal niveau te krijgen. Dus je hoeft niet heel lang zonder!

Stemming
 • Stemming

We hebben geen hoogwaardige wetenschappelijke onderzoeken nodig om te begrijpen dat de kans op angst na het roken van wiet veel groter is als je al angstig begint. Sommige mensen voelen een last van hun schouders vallen na wat flinke trekken. Bij anderen worden negatieve gedachten juist sterk uitvergroot.

Het is uiteraard veel beter om wiet te gebruiken als je in een positieve stemming verkeert. Dit geldt overigens ook voor alle andere stoffen.

Hoeveel THC is nodig om nadelige effecten te ervaren?

De wetenschap heeft een antwoord op deze vraag, in ieder geval volgens een onderzoek uit 2017[16]. Een groep van 42 deelnemers werd opgedeeld in twee groepen. De groep met ‘lage dosering’ kreeg een capsule met 7,5mg THC. De andere groep ontving een capsule met 12,5mg THC.

Vervolgens kregen de deelnemers 10 minuten de tijd om zich voor te bereiden op een nep sollicitatiegesprek. Daarna kregen ze een vijf-minutengesprek waarbij ze geen enkele vorm van feedback kregen.

Bij de laatste test moesten de deelnemers terugtellen vanaf een getal van vijf cijfers door er steeds 13 van af te trekken. Ze moesten dit vijf minuten lang doen.

De deelnemers die een lagere dosering kregen, meldden dat ze zich minder gestrest voelden. In de tussentijd hadden de mensen met de hogere dosering meer last van een negatieve stemming voor en tijdens de genoemde taken.

Dus als je een beginner bent, start dan met een lage dosering (rond de 5–7,5mg THC). Deze hoeveelheid is mogelijk slechts enkele trekken van een joint!

Laat angst door wietgebruik je ervaring niet verwoesten

Er bestaat een kans op angst of paranoia als je wiet gebruikt. Het voelt wellicht alsof je einde nadert, maar je hoeft je absoluut geen zorgen te maken. Het is een bijproduct van meerdere factoren die hierboven zijn aangestipt.

Ben je op zoek naar een ervaring met wiet zonder trauma of angst? Begin dan met een lage dosering en verhoog deze geleidelijk. Zodra je enige tolerantie merkt, kun je wat meer gebruiken.

Je kunt ook overwegen om wiet te kiezen met meer CBD en misschien juist minder THC. Maar het belangrijkste is dat je ontspant en ervan geniet. Het is geen wedstrijd om te zien wie er het meest kan roken!

Houd onze tips in gedachten als je wiet gebruikt. Kennis is macht, ongeacht je ervaring.

External Resources:
 1. The role of cannabis in treating anxiety: an update : Current Opinion in Psychiatry https://journals.lww.com
 2. Cannabinoid-related agents in the treatment of anxiety disorders: current knowledge and future perspectives https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. A positive association between anxiety disorders and cannabis use or cannabis use disorders in the general population- a meta-analysis of 31 studies | BMC Psychiatry | Full Text https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com
 4. A community survey of adverse effects of cannabis use - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 5. [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans] - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 6. Multiple Mechanistically Distinct Modes of Endocannabinoid Mobilization at Central Amygdala Glutamatergic Synapses https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Systematic review: Efficacy and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Symptoms of anxiety and risk of coronary heart disease. The Normative Aging Study - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 9. The Bivalent Rewarding and Aversive properties of Δ9-tetrahydrocannabinol are Mediated Through Dissociable Opioid Receptor Substrates and Neuronal Modulation Mechanisms in Distinct Striatal Sub-Regions | Scientific Reports https://www.nature.com
 10. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research https://journals.sagepub.com
 11. ​Why Pot Makes You Paranoid—but Mellows Out Your Buddies https://www.menshealth.com
 12. Estrogen increases cannabis sensitivity, study shows https://www.sciencedaily.com
 13. Rapid CB1 cannabinoid receptor desensitization defines the time course of ERK1/2 MAP kinase signaling https://www.sciencedirect.com
 14. Regulation of CB1 cannabinoid receptor internalization by a promiscuous phosphorylation-dependent mechanism https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Reversible and regionally selective downregulation of brain cannabinoid CB1 receptors in chronic daily cannabis smokers https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 16. Low-dose THC can relieve stress; more does just the opposite https://www.sciencedaily.com
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.