By Luke Sumpter


Kan blowen sociale angst veroorzaken? Of kan het klachten erger maken? Het hangt ervan af aan wie je het vraagt. Wiet bevat honderden interessante fytochemicaliën. Een aantal van deze stoffen, waaronder THC en CBD, staan in wisselwerking met receptoren die toevallig ook bij de werking van medicijnen tegen angststoornissen betrokken zijn. Wetenschappers proberen nu te ontdekken of de plantaardige moleculen via deze mechanismen gunstige effecten kunnen bieden. Ontdek hieronder alles wat je over wiet, CBD en angst moet weten.

Wat is angst?

Angst kenmerkt zich door gevoelens van onbehagen, zorgen en vrees. Het kan iemands kwaliteit van leven dan ook enorm verminderen. Angst kan op elk moment zijn intrede doen en varieert van licht tot ernstig. Hoewel het geen specifieke oorzaak heeft, zijn onderzoekers ervan overtuigd dat zowel genen als omgevingsfactoren een rol spelen.

Een van de meest voorkomende vormen van angst is de gegeneraliseerde angststoornis. Deze stoornis treft alleen in Nederland al 4,5%[1] van de volwassenen. De ziekte kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder:

Overactiviteit in de hersenen Trauma uit het verleden
Genetische erfelijkheid Hormonale disbalans
Geschiedenis van drugsgebruik

Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis voelen zich vaak rusteloos en bezorgd en kunnen zich moeilijk concentreren. Daarnaast kunnen ze zelfs last krijgen van duizeligheid en hartkloppingen. De stoornis kan met name tot uiting komen in sociale situaties, op het werk of bij openbare bijeenkomsten. Uiteindelijk kan het mensen beroven van het plezier in sociale activiteiten en het genieten van speciale momenten. Er bestaan diverse natuurlijke leefstijlinterventies om de symptomen ervan aan te pakken, zoals:

Voldoende slaap Meditatie
Zelfhulpcursussen Vermindering van gebruik van alcohol en cafeïne
Regelmatig bewegen Stoppen met roken

Deze veranderingen werken echter niet voor iedereen. Sommige mensen zijn aangewezen op geneesmiddelen om angst te onderdrukken. Voor anderen is wiet een alternatieve optie om symptomen te verlichten. Laten we eens kijken waarom cannabis sommige mensen kan helpen.

Wiet tegen angstgevoelens: een overzicht

De wietplant maakt vele unieke fytonutriënten aan, waaronder meer dan 100 cannabinoïden en meer dan 200 terpenen. Diverse soorten en extracten bevatten verschillende concentraties van deze chemicaliën en hebben daardoor ook verschillende effecten. Hoewel wiet aangeduid wordt als “drug”, overschaduwt de complexiteit van de chemie ervan deze term. Het terpenen- en cannabinoïde-profiel van de ene soort kan een heel ander psychoactief effect hebben dan dat van een andere cultivar.

Onderzoek heeft aangetoond dat cannabinoïden en terpenen synergetisch samenwerken om elkaars effect te versterken en te veranderen. Dit is een fenomeen dat bekendstaat als het entourage effect[2]. Veel van deze moleculen kunnen angstsymptomen op verschillende manieren beïnvloeden. Daarbij kunnen bepaalde soorten en extracten in sommige gevallen uitkomst bieden.

Hieronder gaan we enkele cannabinoïden en terpenen bekijken die mogelijk angstgevoelens kunnen verminderen of juist kunnen laten toenemen.

Soorten angst

Gegeneraliseerde angststoornis
Mensen met deze aandoening ervaren constant angstgevoelens. Deze aandoening kan meerdere oorzaken hebben, zoals een onbalans van hersenchemicaliën, gezondheidsproblemen of een verleden met drugs- of alcoholmisbruik.
Obsessieve-compulsieve stoornis
Ernstige gevallen van deze chronische aandoening hebben superveel invloed op de levenskwaliteit. Symptomen omvatten extreme angst voor ziektekiemen, onaangename opdringerige gedachten, agressie naar jezelf en anderen, en een ongezonde behoefte aan orde.
Sociale fobie
Dit is een langdurige en overweldigende angst voor sociale situaties. Het ontwikkelt zich meestal tijdens de tienerjaren. Symptomen zijn onder meer bezorgdheid over dagelijkse activiteiten, vaak blozen en zweten, en angst voor schaamte.
Paniekstoornis
Deze aandoening kenmerkt zich door plotselinge en regelmatige paniek- en angstaanvallen. De oorzaken zijn onder meer een onbalans van neurotransmitters en stressvolle levensgebeurtenissen. Voorbeelden van symptomen zijn misselijkheid, borstpijn, verhoogde hartslag, beven en opvliegers.
Posttraumatische stressstoornis
Deze psychische aandoening wordt door traumatische gebeurtenissen veroorzaakt. Wanneer mensen moeite hebben om met dergelijke trauma’s om te gaan, kunnen ze flashbacks, nachtmerries en extreme angst ervaren.

THC als basis van de cannabis-high

THC staat aan de basis van het psychoactieve effect van wiet. Dit doet het door zich te binden aan CB1-receptoren in de hersenen. Hierdoor ontstaat een golf van dopamine. Over het algemeen geldt dat hoe meer THC iemand gebruikt, hoe higher hij of zij wordt. Telers hebben de laatste decennia vooral besteed aan het verkrijgen van planten met hoge gehaltes van deze cannabinoïde. Een paar positieve effecten van THC zijn:

Euforie Creativiteit
Verhoogde eetlust Ontspanning

Deze effecten kunnen bij sommige cannabisgebruikers ertoe leiden dat angstgevoelens afnemen. Nieuwe gebruikers en mensen die gevoelig zijn voor THC kunnen echter juist een effect ervaren dat angst doet toenemen. Hierdoor kunnen angstgevoelens op de korte en lange termijn erger worden. Deze negatieve bijwerkingen kunnen onder andere zijn:

Angst Paranoia
Verwarring Verstoord kortetermijngeheugen

THC lijkt dus twee kanten te hebben. Bij sommigen heeft het gebruik van soorten met een hoog THC-gehalte een goede invloed op hun gemoedsrust, maar bij anderen kunnen de symptomen juist erger worden. Daarnaast toont onderzoek[3] aan dat een lage dosis THC bij kan dragen aan het onderdrukken van angstgevoelens, terwijl een hoge dosering kan leiden tot een angstpiek. Om deze reden is het verstandig soorten te gebruiken die een gemiddeld tot laag gehalte THC hebben. Gelukkig zijn telers ook begonnen met het creëren van soorten met een lager THC-niveau en meer niet-psychoactieve cannabinoïden, zoals CBD.

THC en bifasische dosisrespons

Beginnende wietgebruikers hebben vaak veel vragen, zoals: "hoeveel milligram THC heb je nodig om te ontspannen?". Of nog eenvoudiger: "hoeveel THC heb je nodig om high te worden?". De antwoorden op deze vragen zijn echter genuanceerder en complexer dan je in eerste instantie zou denken.

Lopend onderzoek heeft tot dusver aangetoond dat THC een bifasische dosisrespons uitoefent. Kort samengevat, betekent dit dat een lage dosering een bepaald effect opwekt, terwijl een hoge dosering het tegenovergestelde effect opwekt.

De Universiteit van Illinois deed in 2017 onderzoek. Hieruit blijkt dat dit principe ook van toepassing is op THC bij spanning[4]. Men onderzocht de relatie tussen wiet en angst op 42 gezonde vrijwilligers in de leeftijd van 18-40 jaar. De deelnemers hadden enige ervaring met wiet, maar ze gebruikten het niet op regelmatige basis.

De onderzoekers verdeelden de proefpersonen willekeurig in drie groepen. De groep met een lage dosis kreeg 7,5 mg THC, de groep met een gemiddelde dosis kreeg 12,5 mg THC en de placebogroep kreeg geen THC. Het onderzoek werd dubbelblind uitgevoerd. Dit houdt in dat zowel de deelnemers als de onderzoekers niet wisten wie welke dosering kreeg.

Tijdens het experiment controleerden de onderzoekers de bloeddruk, hartslag en cortisolspiegels van de deelnemers. Opvallend was dat de deelnemers die de lagere dosis hadden gekregen, minder spanning ervoeren. Ook daalde het spanningsniveau sneller. Daarentegen was de gemoedstoestand van de groep die een gemiddelde dosis ontving slechter, zowel voor als tijdens het uitvoeren van geplande taken.

Deze resultaten suggereren dat THC een bifasische dosisrespons veroorzaakt. Een lagere dosering lijkt te ontspannen, terwijl een hogere dosis juist tot meer spanning leidt. Toch verschilt het effect van THC per persoon. Vanwege de individuele endocannabinoïde-toon en genetische expressie ervaren gebruikers het effect van wiet op een unieke, persoonlijke manier. Bovendien richtte deze studie zich op geïsoleerde THC, terwijl wiettoppen ook andere fytochemicaliën bevatten. Deze werken samen met THC, waardoor gebruikers mogelijk een hogere dosering van de molecule kunnen verdragen.

THC and the Biphasic Dose Response

Kan wiet angst veroorzaken of verlichten?

Wiet heeft een complex effect op de menselijke hersenen. Iedere keer dat je een trek van een blunt, bong of joint neemt, inhaleer je allerlei stoffen die verschillende receptoren beïnvloeden, waaronder cannabinoïde-, GABA- en serotoninereceptoren. Diverse cannabinoïden en terpenen in de plant interageren ook met enzymen en signaalroutes die de stemming en het geheugen beïnvloeden.

Er bestaan honderden chemovars van cannabis die allemaal variërende concentraties van verschillende fytochemicaliën bevatten. Daarbij heeft elk mens een uniek lichaam, waardoor de effecten van deze chemovars bij iedereen net weer anders zijn. Zowel de chemische complexiteit van wiet als de fysiologische verschillen tussen mensen spelen een rol bij de relatie tussen cannabis en sociale angst.

Na een trek van een joint vragen sommige mensen zich af: waarom word ik nu sociaal angstig, zenuwachtig en ongemakkelijk? Andere mensen worden juist een stuk spraakzamer en socialer na cannabisgebruik. Laten we eens kijken waar dit aan kan liggen.

Sociale angst vs. 'gewone' angst: wat is het verschil?

Een sociale angststoornis valt onder de overkoepelende term 'angst', maar verschilt van andere vormen doordat het met een overweldigende angst voor sociale situaties gepaard gaat. Hoewel de meeste mensen wel wat nerveus worden voordat ze in het openbaar gaan spreken of voor het eerst een date ontmoeten, ervaren mensen met een sociale angststoornis intense angst voor dagelijkse sociale interacties.

Mensen met een sociale angststoornis krijgen vaak last van emotionele en gedragsmatige klachten, zoals:

 • Angst voor vernedering
 • Intense angst voor contact met vreemden
 • Spreken in het openbaar vermijden
 • Angst dat anderen hun symptomen waarnemen
 • Negatieve verwachtingen in sociale situatie

Naast emotionele symptomen hebben mensen met sociale angst ook vaak fysieke klachten, zoals:

 • Verhoogde hartslag
 • Blozen
 • Zweten
 • Trillen
 • Spierspanning
Wiet, angst en CBD: alles wat je moet weten

Aangenomen wordt dat meerdere factoren bijdragen aan sociale angst, waaronder:

 • Genen: door geërfde eigenschappen hebben sommige mensen er aanleg voor.
Wiet, angst en CBD: alles wat je moet weten
 • Hersenstructuur: mensen met een overactieve amygdala (een hersengebied betrokken bij de angstreactie) kunnen in sociale situaties meer angst ervaren.
Wiet, angst en CBD: alles wat je moet weten
 • Omgeving: sommige mensen ontwikkelen een sociale angststoornis na een pijnlijke sociale gebeurtenis, zoals een vernederende ervaring in hun jeugd.
Wiet, angst en CBD: alles wat je moet weten

Huidige behandeling voor sociale angst

Er bestaan verschillende behandelopties voor mensen met een sociale angststoornis, zowel farmaceutische als niet-farmaceutische. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): deze vorm van therapie helpt mensen bij het herkennen en veranderen van negatieve denkpatronen.
 • Antidepressiva: selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals escitalopram, worden voorgeschreven om de stemming te verbeteren.
 • Angstremmende medicijnen: benzodiazepines kunnen het angstniveau helpen verlagen.
 • Bètablokkers: deze medicijnen verminderen de aanmaak van adrenaline en beperken symptomen als trillen en zweten.

Kan wiet een sociale angststoornis veroorzaken?

Is wiet in staat om sociale angst op te wekken? Sommige mensen zeggen dat ze er na cannabisgebruik symptomen van ervaren, zowel acuut als chronisch. De belangrijkste psychoactieve stof in wiet, THC, bindt zich aan een receptor in het centrale zenuwstelsel, genaamd 'CB1'. Via dit mechanisme kan wiet sociale angst veroorzaken of verergeren. Laten we eens kijken hoe dit mogelijk is.

 • Een overprikkelde amygdala: onder normale omstandigheden binden endocannabinoïden aan CB1-receptoren in de hersenen. Bij cannabisgebruik worden deze receptoren door THC veel sterker geactiveerd dan normaal. Dit kan ertoe leiden dat receptoren op amygdalacellen overgestimuleerd worden, wat in paranoia en sociale angst resulteert.
 • Verminderde afgifte van dopamine: op korte termijn veroorzaakt THC bij veel blowers een verhoging van het dopamineniveau en een euforisch gevoel. Maar op den duur kan de molecule het niveau van dopamine in de hersenen verlagen[5]. Sociale fobie kan ontstaan door een verminderde dopaminereceptorbinding[6].
Wiet, angst en CBD: alles wat je moet weten

Kan wiet bij een sociale angststoornis helpen?

Terwijl sommige mensen enorm gespannen en angstig worden na het roken van een joint, worden anderen juist socialer en minder nerveus. Maar waardoor komt dat? Wetenschappers zijn hier nog niet over uit, maar het heeft mogelijk te maken met:

 • De bifasische dosis-respons: hoewel hoge doses THC angst kunnen opwekken, zouden lagere doses juist het tegenovergestelde[7] teweegbrengen.
 • Activatie van de CB1 receptor: bepaalde effecten van medicijnen tegen angststoornissen komen via interactie met de CB1 receptor[8] tot stand. Waarschijnlijk helpt THC sommige mensen op deze manier om zich minder zenuwachtig te voelen.
 • CBD: veel moderne strains bevatten een hoger CBD-gehalte, een niet-psychotrope cannabinoïde die momenteel op het gebied van angst[9] bij mensen wordt getest.
 • Terpenen: wiet bevat ook aromatische moleculen die 'terpenen' worden genoemd. Wetenschappers proberen te ontdekken of deze in synergie met cannabinoïden de stemming en angst[10] kunnen beïnvloeden.

Door het gebrek aan onderzoek kunnen wetenschappers nog geen definitieve conclusies trekken. Toch lopen er wel verschillende interessante onderzoeken die hopelijk op termijn de relatie tussen CBD en angstgevoelens zullen ophelderen. De belangrijkste lopende studies zijn:

 • In hoeverre CBD ECS-enzymen beïnvloedt: onderzoekers testen in hoeverre CBD het ECS-enzym vetzuuramidehydrolase (FAAH) af kan remmen[5]. Dit eiwit breekt anandamide af, een endocannabinoïde die een belangrijke rol bij de stemming speelt. Mocht CBD helpen voorkomen dat FAAH deze stof afbreekt, dan kan dat weleens gunstig voor de mentale toestand zijn.
 • Het verband tussen CBD en gamma-aminoboterzuur (GABA): een andere studie bekijkt in hoeverre CBD de GABA-spiegel in de hersenen beïnvloedt[11]. Deze remmende neurotransmitter dempt de hersenactiviteit, wat helpt om angstige gedachten in een wat rustiger vaarwater te brengen.
 • CBD bij sociale angstgevoelens: onderzoekers voeren momenteel diverse experimenten uit met proefpersonen om te kijken in hoeverre CBD bepaalde metingen op dit gebied beïnvloedt. Zo werd er in Neuropsychopharmacology een studie gepubliceerd waarin CBD aan patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis werd toegediend. De deelnemers kregen de CBD vlak voordat ze aan een gesimuleerde openbare toespraak[12] moesten deelnemen. De onderzoekers keken vervolgens naar factoren als cognitieve verstoringen, ongemak en alertheid.
 • CBD en de bloedtoevoer naar de hersenen: sommige studies met proefpersonen gaan nog een stap verder. Zo bekeken onderzoekers van University College London of CBD invloed heeft op de bloedtoevoer naar hersengebieden die met angst samenhangen. Met arteriële spin-labeling (een MRI-techniek die veranderingen in het zuurstofgehalte in het bloed meet) testte men of CBD de bloedstroom naar de hippocampus beïnvloedde[13]. De hippocampus is een hersengebied dat met de modulatie van angst wordt geassocieerd.

Genereert CBD zelf angst?

CBD veroorzaakt bij sommige mensen bijwerkingen, waaronder misselijkheid, vermoeidheid en prikkelbaarheid. De cannabinoïde kan ook een interactie met diverse voorgeschreven medicijnen aangaan. Het is op dit moment echter niet bekend of de cannabinoïde zelf angst veroorzaakt.

Het combineren van THC en CBD

CBD geeft een helder en ontspannen gevoel zonder psychoactief effect. Dit maakt de cannabinoïde voor velen met angstgevoelens een betere optie dan THC. Mensen kunnen echter wel baat hebben bij het combineren van beide cannabinoïden.

Sommige soorten bevatten verschillende verhoudingen van beide chemicaliën. Een verhouding CBD en THC van 1:1 zorgt voor een evenwichtig effect, terwijl een ratio van 8:1 of hoger bijna geen psychoactieve werking heeft. Het interessante is dat CBD de binding van THC met de CB1[15]-receptor lijkt te blokkeren. Dat betekent dat het zou kunnen helpen de intensiteit van THC te verminderen. Deze bevindingen suggereren dat degenen die gevoelig zijn voor THC er toch van kunnen profiteren wanneer ze op hetzelfde moment CBD gebruiken.

Using THC And CBD Together

Het belang van terpenen

Als THC en CBD in de meeste soorten voorkomen, waarom is het effect van verschillende cultivars dan niet gelijk? Ondanks dat deze cannabinoïden de effecten van wiet grotendeels bepalen, voegen terpenen ook wat toe. Dit maakt het effect van elke soort weer anders. Net als cannabinoïden bieden ook terpenen hun eigen unieke voordelen. Bekijk daarom het terpenenprofiel van een soort voordat je deze inneemt of kweekt als je het gewenste resultaat wilt behalen. Hieronder enkele veelbelovende terpenen als het gaat om angstgevoelens:

 • Myrceen: Myrceen is de meest voorkomende terpeen in veel cannabissoorten. Het heeft een aardse, muskusachtige geur. Ook draagt het bij aan de ontspannende high van veel indica-varianten. Deze terpeen heeft een positieve invloed op de nachtrust. Het kan daarbij helpen de slaapkwaliteit te verbeteren en het lichaam te ontspannen. Door het entourage effect kan myrceen de rustgevende eigenschappen[16] van THC verhogen.
 • Limoneen: Deze terpeen voegt een citrusachtige geur toe aan cannabistoppen. Soorten met een hoog limoneengehalte smaken letterlijk naar sinaasappels en citroenen! Bij onderzoek met dieren[17] heeft de molecule laten zien dat het in staat is serotonine en dopamine te stimuleren. Limoneen lijkt ook de anxiolytische werking van CBD te verbeteren[18].
 • Caryofylleen: Deze terpeen is een diëtetische cannabinoïde die zich bindt aan de CB2-receptor van het endocannabinoïdesysteem. Caryofylleen heeft een peperige en pittige smaak en een anxiolytisch[19] effect op dieren aangetoond.
 • Pineen: Deze terpeen is verantwoordelijk voor de frisse geur van dennen en heeft een aards en dennenachtig aroma. Onderzoek met dieren[20] heeft een anxiolytisch effect van deze terpeen aangetoond. Daarmee kan het mogelijk negatieve bijwerkingen van THC tegengaan, zoals stoornissen in het kortetermijngeheugen.

A-Pinene

  Anti-Inflamatory
Bronchodilator
Aids Memory
Anti-Bacterial
A-Pinene

Linalool

  Anesthetic
Anti-Convulsant
Analgesic
Anti-Anxiety
Linalool

Beta-Caryophillene

 
Anti-Inflamatory
Analgesic
Protects Cells Lining The Digestive Tract
Beta-Caryophyllene

Myrcene

  Contributes To Sedative Effect Of Strong Indicas
Sleep Aid
Muscle Relaxant
Myrcene

Limonene

  Treats Acid Reflux
Anti-Anxiety
Antidepressant
Limonene
 

Timing is belangrijk

Nadat je hebt besloten welke soort en welke mix van fytonutriënten het beste voor je werkt, is het belangrijk op het juiste moment te gebruiken. Er zijn echter nog niet veel data hierover bekend. Daarom zul je zelf moeten uitzoeken wat voor jou het beste werkt.

Bij sommigen kan het gebruiken van CBD-rijke wiet in de ochtend ervoor zorgen dat hun angstgevoelens gedurende de dag op een laag pitje blijven. Voor anderen kan het nuttiger zijn een extract of een joint te gebruiken zodra de symptomen beginnen op te treden. Heb je iets nodig voor de nachtrust, dan kan het consumeren van een indica-soort met veel THC en myrceen voor het slapengaan helpen om tot rust te komen.

Vergeet niet dat de duur en aanvang van de effecten per product verschillen. Het kan bijvoorbeeld een uur of zelfs langer duren voordat edibles beginnen te werken. Het effect duurt dan echter wel langer. Vaping en sublinguale toediening bieden snellere effecten, maar die zijn ook eerder uitgewerkt.

Veel gebruikers boeken ook veel succes met microdoseren. Hierbij gebruikt men een sub-perceptuele hoeveelheid wiet om symptomen aan te pakken zonder high te worden.

Wiet en psychotherapie: een goede combi?

Wiet kan mogelijk mentale gezondheidsproblemen verergeren bij mensen die daar vatbaar voor zijn. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen naast psychotherapie juist baat te hebben bij cannabisgebruik.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie. Bij psychotherapeutische sessies worden patiënten door een psychotherapeut geholpen inzicht in hun symptomen, gevoelens en gedrag te krijgen. Behandelaars gebruiken hiervoor verschillende technieken, waaronder cognitieve gedragstherapie en dialectische gedragstherapie (DGT). Deze strategieën kunnen helpen bij verschillende ziektes, zoals angst, obsessief-compulsieve stoornissen (OCS) en posttraumatische stressstoornissen (PTSS).

Gaat wiet goed met psychotherapie samen?

Onder bepaalde omstandigheden worden psychotherapie en medicijnen gecombineerd om betere resultaten voor de patiënt te behalen. Maar gaan wiet en therapie ook samen? Er zijn nog geen onderzoeken gedaan naar de invloed van cannabis op het succes van psychotherapie. Wel gebruiken veel mensen met gezondheidsproblemen wiet om te profiteren van de holistische voordelen van de plant. Wetenschappers hebben daarbij geconstateerd dat sommige wietgebruikers verwachten dat psychotherapie ondersteund door cannabis[20] kan helpen bij de behandeling van depressie. Dezelfde verwachtingen gelden misschien ook als het om angst gaat. Het is in elk geval duidelijk dat er belangstelling is voor de toepassing van wiet in combinatie met psychotherapie.

De toekomst van psychotherapie in combinatie met wiet

Kan wiet een goede combinatie met psychotherapie vormen? Nu met psychedelica ondersteunde psychotherapie steeds bekender wordt, is het niet moeilijk voor te stellen dat cannabis vergelijkbaar gebruikt gaat worden. Op dit moment is er echter nog te weinig onderzoek naar de plant gedaan. Wetenschappers beginnen pas net te ontdekken hoe bepaalde moleculen onze neurochemie beïnvloeden en hoe ze synergistisch kunnen samenwerken. Maar naarmate we meer te weten komen over de chemische complexiteit van wiet, ontdekken we misschien ook wel moleculen die geschikt zijn voor met cannabis ondersteunde therapie!

Wiet, angst en CBD: alles wat je moet weten

Cannabis alleen als aanvulling

Wiet kan een groot verschil maken bij mensen die lijden aan angstgevoelens. Desalniettemin moet je het niet overmatig gebruiken of er volledig afhankelijk van zijn. Het kan echter wel deel uitmaken van een bredere aanpak. Voeding, meditatie, therapie, lichaamsbeweging en communicatie spelen daarbij allemaal een belangrijke rol. Evenwicht is de sleutel.

Welke cannabis soort moet je kiezen?

Van de volgende drie soorten denken wij dat ze de grootste lading dekken als het gaat om het gebruik van cannabis om angst te beheersen. Het is onmogelijk te zeggen hoe jij zal reageren bij het consumeren van cannabis, maar het begrijpen van de verschillende, mogelijke effecten, zal helpen bij het nemen een geïnformeerde en ontwikkelde beslissing. Het starten met een THC-arme en/of CBD-rijke soort is hoogstwaarschijnlijk de beste keuze voor de meeste personen die lijden aan angst. CBD is een niet-psychoactieve stof die kan helpen angst te bestrijden met eigenschappen als een meer helder gevoel in je hoofd en een versterkt gevoel van kalmte.

Stress Killer – Sativa

De naam had niet beter gekozen kunnen worden. Hoewel dit voornamelijk een sativa dominante soort is, bezit ze nog steeds sterke indica effecten. Sativa soorten werken meestal opwekkend en geven energie, wat nadelig kan werken als je probeert jezelf te kalmeren. Stress Killer mengt het beste uit beide werelden. Ze heeft een THC gehalte van 11%, maar bevat ook veel CBD om die heldere high in je bol te leveren. De onfeilbare soort, die barst met citrussmaken, is perfect om je dag mee te beginnen.

Stress Killer Automatic CBD Royal Queen Seeds

Stress Killer Automatic CBD
23_genetic background_1 Lemon Shining Silver Haze x Juanita la Lagrimosa x Ruderalis
33_Yield indoors_1 450 - 500 gr/m2
31_plant height outdoor_1 90 – 140 cm
25_flowering time_1 7 - 8 weken
29_THC_1 THC: 11%
28_Type Blend_1 Sativa: 60% Indica: 30% Ruderalis: 10%
34_yield outdoor_1 110-160 gr/plant
32_plant height outdoors_1 120 – 160 cm
27_harvest period_1 11 - 12 weeks after sprouting
22_Effect_1 Focus, Helder

Koop Stress Killer Automatic CBD

Royal Jack Automatic – Hybride

Royal Jack Automatic is vernoemd naar de onvermoeibare cannabis activist Jack Herer. Deze soort is ietwat sativa dominant, maar toch gebalanceerd. Vanwege het hogere indica DNA, wekt ze een meer lichamelijk stoned gevoel op, wat helpt als je de angst voelt opkomen en wat tijd voor jezelf wil. Desondanks zorgt het gemiddeld hoge CBD gehalte ervoor dat je helder kan blijven denken.

Royal Jack Automatic

Royal Jack Auto
23_genetic background_1 Jack Herer x Ruderalis
33_Yield indoors_1 350 - 400 gr/m2
31_plant height outdoor_1 40 - 80 cm
25_flowering time_1 7 - 8 weken
29_THC_1 THC: 16%
28_Type Blend_1 Sativa 40% Indica 30% Ruderalis 30%
34_yield outdoor_1 70 - 120 gr/plant
32_plant height outdoors_1 60 - 80 cm
27_harvest period_1 11 - 12 weeks after sprouting
22_Effect_1 Creatief, Motiverend

Koop Royal Jack Auto

Northern Light – Indica

Deze soort bestaat voor 100% uit indica genen en is perfect voor aan het einde van de dag. De bekroonde genen bieden een sterke stone, die gebruikers in een couchlock houdt terwijl ze van de high genieten. Ideaal wanneer tijd nodig is voor overpeinzingen of wanneer de gebeurtenissen van de dag te zwaar geworden zijn. Naast het gemiddeld hoge CBD gehalte, bevat Northern Light ook de meeste THC van de drie genoemde soorten.

Northern Light Royal Queen Seeds

Northern Light
23_genetic background_1 Northern Light S1
33_Yield indoors_1 500 - 550 gr/m2
31_plant height outdoor_1 100 - 160 cm
25_flowering time_1 8 - 9 weken
29_THC_1 THC: 18%
28_Type Blend_1 Sativa 0% Indica 100%
34_yield outdoor_1 575 - 625 gr/plant
32_plant height outdoors_1 180 - 220 cm
27_harvest period_1 Eind September
22_Effect_1 Gebalanceerd, Helder, Stoned

Koop Northern Light

Deze lijst is absoluut niet compleet. Iedere persoon is uniek en zo ook de keuze in cannabis, dus experimenteer tot je de juiste soort gevonden hebt. Het belangrijkste is een indruk te krijgen van de high, voor je je verbindt aan een lange sessie. Over het algemeen kan je met roken of vapen de high beter controleren dan met dabs of edibles, dus deze consumptiemethoden worden aangeraden.

External Resources:
 1. Facts & Statistics | Anxiety and Depression Association of America, ADAA https://adaa.org
 2. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170602155252.htm
 4. https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170602155252.htm
 5. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders | SpringerLink https://link.springer.com
 6. Psychiatry Online https://ajp.psychiatryonline.org
 7. Cannabis blunts the brain's reward system | Imperial News | Imperial College London https://www.imperial.ac.uk
 8. https://adai.uw.edu/pubs/pdf/2017mjanxiety.pdf
 9. The cannabinoid CB1 receptor is involved in the anxiolytic, sedative and amnesic actions of benzodiazepines - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 10. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283
 11. The "Entourage Effect": Terpenes Coupled with Cannabinoids for the Treatment of Mood Disorders and Anxiety Disorders - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
 12. Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders | SpringerLink https://link.springer.com
 13. Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients | Neuropsychopharmacology https://www.nature.com
 14. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283
 15. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054358917300273
 16. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 17. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054358917300273
 18. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 19. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938414003400
 20. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1054358917300273
 21. Expectancies for Cannabis-Induced Emotional Breakthrough, Mystical Experiences and Changes in Dysfunctional Attitudes: Perceptions of the Potential for Cannabis-Assisted Psychotherapy for Depression | Cannabis https://www.publications.sciences.ucf.edu
Disclaimer:
Deze content is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig uit onderzoek dat is verzameld vanuit externe bronnen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.