By Steven Voser

Zie meer
 
Zie meer
 
 
Zie meer
 
 
 


Als je graag gezonde wietplanten teelt, dan weet je hoe belangrijk het is dat je planten alle voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben om te groeien. Een van de belangrijkste voedingsstoffen voor cannabis is magnesium, een stof die de kern vormt van de chlorofylmoleculen die planten gebruiken om te fotosynthetiseren.

Helaas komen magnesiumtekorten bij wiet veel voor en kunnen ze leiden tot een groeiachterstand en slechte oogsten. Gelukkig is het met de juiste kennis eenvoudig om een tekort aan magnesium te herkennen en voorkomen. Lees verder om te leren hoe je dat doet.

De rol van magnesium in de groei van wiet begrijpen

Stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) zijn 'de grote drie' voedingsstoffen voor planten. In feite zijn dit de hoofdbestanddelen van de meeste plantenvoeding. Er is echter nog een lange lijst met andere stoffen die ook een belangrijke rol spelen bij de gezondheid van planten. Het toedienen van deze voedingsstoffen aan je wietplanten kan hun groei echt maximaliseren. Magnesium is zonder twijfel een van de belangrijkste voedingsstoffen die ze nodig hebben om optimaal te groeien.

De belangrijkste reden waarom magnesium belangrijk is voor planten is waarschijnlijk de rol die het speelt bij de productie van chlorofyl. Magnesiummoleculen zijn de belangrijkste bouwstenen van chlorofyl, het groene pigment in planten dat de fotosynthese mogelijk maakt. Planten die niet genoeg magnesium krijgen, hebben daarom moeite om chlorofyl te produceren en kunnen uiteindelijk geen lichtenergie omzetten in suikers om hun groei te stimuleren.

Bovendien speelt magnesium ook een cruciale rol bij de vorming van plantencellen en eiwitten, de regulering van enzymatische processen en nog veel meer.

Cannabis Spice

Magnesium: een secundair macronutriënt voor wiet

Voedingsstoffen voor planten worden vaak gecategoriseerd als 'macro' of 'micro', afhankelijk van hoe belangrijk ze zijn voor de gezondheid van planten. Lange tijd werden stikstof, fosfaat en kalium beschouwd als de drie belangrijkste macronutriënten die planten nodig hebben om te overleven. Ondertussen werden voedingsstoffen als magnesium, calcium en zwavel (samen met vele andere) beschouwd als micronutriënten.

Tegenwoordig weten we echter dat planten, net als mensen, holistische wezens zijn die goed gedijen als ze beschikking hebben over een reeks verschillende voedingsstoffen, niet alleen de meststoffen die nodig zijn om in leven te blijven. Daarom wordt magnesium nu algemeen beschouwd als een secundaire macronutriënt, samen met zwavel en calcium.

De functie van magnesium in wietplanten

In wietplanten helpt magnesium om:

 • de vorming van chlorofyl te bevorderen, wat essentieel is voor fotosynthese.
 • het transport en metabolisme van andere voedingsstoffen, met name fosfaat, te ondersteunen.
 • de vorming van essentiële plantaardige eiwitten te bevorderen.
 • de synthese van nucleïnezuur te ondersteunen, een stof die essentieel is voor de groei en differentiatie van gezonde plantencellen.
 • de juiste vorming van huidmondjes te regelen, die zorgen voor de uitwisseling van gas en water tussen de planten en hun omgeving.
 • meerdere plantenenzymen te reguleren.

Magnesiumtekort bij wiet: wat zijn de tekenen waar je op moet letten?

Het belangrijkste bij het voorkomen of verhelpen van voedingstekorten in wietplanten is het vroegtijdig herkennen van een tekort, voordat het grote problemen veroorzaakt voor de plant. Helaas kan dit een uitdaging zijn, omdat veel voedingstekorten vergelijkbare symptomen hebben. Hieronder beschrijven we een aantal van de belangrijkste symptomen van een magnesiumtekort bij wietplanten.

Chlorose tussen de nerven

Chlorose tussen de nerven is het directe resultaat van een lagere chlorofylproductie en -activiteit. Het duidt op de vergeling van het bladweefsel tussen de nerven. Bij cannabis is chlorose tussen de bladnerven heel makkelijk te herkennen. Het begint niet aan randen van bladeren, maar aan de binnenkant van het blad en verspreidt zich geleidelijk naar buiten.

Bruine vlekken

Cannabisplanten die niet genoeg magnesium krijgen, ontwikkelen vaak donkere of roodachtige vlekken op hun bladeren. Dit is meestal het gevolg van verdere afbraak van chlorofyl in de bladeren en het transport van magnesium van oude naar nieuwere bladeren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld stikstof, is magnesium een mobiele voedingsstof die planten door hun hele organisme kunnen verplaatsen. Als een wietplant dus niet meer genoeg magnesium uit de omgeving krijgt, begint ze op natuurlijke wijze magnesium te gebruiken dat is opgeslagen in de oude bladeren om de groei van nieuwe bladeren te ondersteunen.

Rode stelen

Sommige wietplanten ontwikkelen paarse of roodachtige stelen, simpelweg als gevolg van hun genen. Paarse of rode stelen en takken kunnen echter ook wijzen op een magnesiumtekort. Sterker nog, de verkleuring van bladstelen (de kleine steeltjes waarmee een blad aan een tak vastzit) wordt zelfs vaak in verband gebracht met een magnesiumtekort.

Verwelkende, vergelende en krullende bladeren

Naarmate het magnesiumgebrek verergert, verliezen hele bladeren uiteindelijk hun levendige groene kleur. Uiteindelijk zullen de aangetaste bladeren geel worden en van de plant vallen. Ook dit is meestal te wijten aan het verlies van chlorofyl door het gebrek aan magnesium. Krullende bladeren met chlorose tussen de nerven of een vervaagde kleur zijn een ander veelvoorkomend teken van een vergevorderd magnesiumtekort bij cannabis.

Cannabis Spice

Bladnecrose

Necrose betekent het afsterven van cellen. Bladnecrose verwijst dus naar het afsterven van cellen in de bladeren van een plant en is typisch voor een toenemend magnesiumtekort bij de wietplant. Zoals eerder gezegd, speelt magnesium een belangrijke rol in de juiste groei, ontwikkeling en differentiatie van plantencellen. Bij een ernstig gebrek aan magnesium kunnen de cellen in de wietbladeren beginnen af te sterven, waardoor de bladeren verwelken. Bladnecrose door een magnesium gebrek begint meestal bij oudere bladeren, maar ernstige tekorten kunnen ook jonge bladeren aantasten.

Slechte ontwikkeling van toppen

Ernstige voedingstekorten tijdens de bloei van een wietplant zijn zeer ongewenst. Hoewel magnesium niet essentieel is voor de ontwikkeling van toppen, kan een tekort aan magnesium toch invloed hebben op het bloeiproces van wiet. Je kunt zelfs merken dat de symptomen van een magnesiumtekort erger worden naarmate de plant begint te bloeien (afhankelijk van de ernst van het tekort), waardoor de toppen luchtig worden en soms zelfs verkleuren.

Oorzaken van een magnesiumtekort bij wietplanten

Er zijn veel mogelijke oorzaken voor een magnesiumtekort bij wietplanten, zoals:

 • Slechte grondsamenstelling: de meest voorkomende oorzaak van magnesiumtekorten bij wietplanten is een gebrek aan magnesium in de aarde of het kweekmedium van de plant. Dit betekent meestal dat er geen magnesiumrijke organische stof aanwezig is in de grond die je hebt gekocht of voorbereid. Het kan ook zijn dat de voeding die je aan je planten geeft niet genoeg magnesium bevat.
 • Ongunstige pH: de pH is van vitaal belang voor wietplanten om de voedingsstoffen in de grond goed te kunnen opnemen. Ongunstige, vooral zure waarden kunnen de opname van magnesium voor cannabis verstoren.
 • Teveel water en/of slechte afwatering: teveel water of slechte afwatering veroorzaakt een slechte leefomgeving voor de wortels en verstoort hun vermogen om alle voedingsstoffen, inclusief magnesium, op te nemen.
 • Hard water gebruiken: in de wereld van wietteelt, en tuinbouw in het algemeen, verwijst hard water naar water met een zodanig hoog mineraalgehalte dat het de voeding van een plant kan verstoren. De exacte definitie van hard en zacht water verschilt per land. In de VS wordt water met meer dan 120mg/l (120ppm) bijvoorbeeld als hard beschouwd. Als je je planten regelmatig hard water geeft, krijgen ze mogelijk te veel voedingsstoffen of mineralen. Na verloop van tijd kan dit hun vermogen om meststoffen uit de aarde of voeding op te nemen verstoren. Over het algemeen is het altijd het beste om wiet zacht water te geven, omdat dit als een soort 'schone lei' dient en mogelijke wisselwerkingen met de voeding of het medium van je planten minimaliseert.
 • Uitspoeling van voedingsstoffen: als gevolg van overmatig water geven of blootstelling aan hevige regenval kan er uitspoeling van voedingsstoffen optreden. Als je je planten te veel water geeft, kan magnesium uit de grond wegsijpelen en zo een tekort veroorzaken.

Cannabis Spice

Hoe behandel je een magnesiumtekort bij wiet?

Zoals het geval is met de meeste voedingstekorten, omvat het verhelpen van een magnesiumtekort bij wietplanten meerdere stappen. Nadat je de hoofdoorzaak van het probleem hebt vastgesteld, moet je actie ondernemen om je planten weer gezond te maken.

Lees verder voor een gedetailleerde aanpak van het corrigeren van een magnesiumtekort bij wietplanten.

1. Pas de pH en EC van je aarde, water en voedingsstoffen aan

Een van de beste startpunten bij het aanpakken van een voedingstekort is het testen van de ppm/EC en pH van je kweekmedium, water en voeding. Als de pH niet goed is, hebben je planten moeite om magnesium op te nemen, zelfs als het in de juiste concentraties aanwezig is.

Als de ppm/EC van je bodem echter te hoog is door een ophoping van voedingsstoffen of zouten (een veelvoorkomende bijwerking van overmatig gebruik van kunstmest), zullen je planten ook moeite hebben om magnesium en andere voedingsstoffen via hun wortels op te nemen.

Gebruik een pH meter en ppm/EC meter om je aarde, het water dat je gebruikt voor je planten en je voedingsoplossing te testen. Houd daarbij het volgende in gedachten:

 • Over het algemeen is de ideale pH voor in aarde geteelde wiet 6,0–7,0. Bij hydroponics geven planten echter de voorkeur aan iets zuurdere omstandigheden van 5,5–6,5. Als de pH buiten dit gewenste bereik valt, moet je het aanpassen met pH verhogende of verlagende producten of organische toevoegingen.
 • De ppm van je water moet onder de 120 ppm liggen om te voorkomen dat de balans van voedingsstoffen in je kweekmedium of voeding wordt verstoord.
 • Als je voedingsoplossingen gebruikt om je wietplanten te voeden, zorg er dan voor dat je de oplossingen bereidt volgens de instructies van de fabrikant om te voorkomen dat je planten te veel of te weinig voeding krijgen.

2. Controleer je watervoorziening

Als je merkt dat het water dat je je planten geeft niet de juiste pH heeft of te hard is, overweeg dan een andere watervoorziening. Enkele goede bronnen van schoon water voor wietplanten zijn regenwater en lekwater van de airco.

3. Geef je planten magnesium met een bladspray

Nu je de pH van je aarde, water en voedingsoplossing hebt gehad, is het tijd om je planten het magnesium te geven dat ze missen. De beste manier om dit te doen is met een bladspray, omdat je planten magnesium direct kunnen opnemen via de poriën in hun bladeren (wat veel sneller is dan opname via de wortels).

4. Verander van aarde

Als je wiet in aarde kweekt, is je eigen superaarde maken een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat je planten de voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben. Superaarde is heel rijk aan organisch materiaal dat, in aanwezigheid van nuttige bodembacteriën, naar behoefte aan je planten wordt afgegeven. Als je superaarde voor wiet op de juiste manier bereidt, kan het je planten vanaf het kiemen tot aan de oogst gevoed houden.

Andere manieren om de aarde te verbeteren zodat je wietplanten meer magnesium kunnen opnemen zijn onder andere:

 • Perliet en vermiculiet gebruiken om de afwatering van je grond te verbeteren, zodat de wortels van je planten sneller uitdrogen na het water geven en daardoor voedingsstoffen beter kunnen opnemen.
 • Klei en organisch materiaal zoals wormenmest, compost, dolomietkalk en bat guano aan je grond toevoegen.

5. Knip aangetaste bladeren af

Als je het magnesiumgebrek eenmaal hebt verholpen door de bovenstaande stappen te volgen, bevorder je het herstel van je planten door alle bladeren te verwijderen die beschadigd zijn als gevolg van het tekort. Hierdoor verbruiken je planten zo min mogelijk energie en kunnen ze zich richten op het maken van nieuwe, gezonde bladeren in plaats van het onderhouden van oude, beschadigde bladeren.

Cannabis Spice

Hoe voorkom je een magnesiumtekort bij het telen van wiet?

Het actief voorkomen van voedingstekorten is altijd de beste manier om gezonde wietplanten te kweken. Zelfs als je een tekort in een vroeg stadium ontdekt, kost het corrigeren ervan tijd en kan het ernstige stress veroorzaken bij je planten, wat hun gezondheid en opbrengst kan beïnvloeden.

Om een tekort aan magnesium te voorkomen, en trouwens ook een tekort aan alle andere voedingsstoffen, kun je het volgende doen:

 • Controleer regelmatig de pH van je grond, water en voedingsstoffen. Onthoud dat zelfs als je planten toegang hebben tot magnesium, ze dit niet kunnen opnemen als de pH niet goed is.
 • Zorg voor een gezonde aarde met een rijke mix van organisch materiaal, vermiculiet en perliet. Gezonde natuurlijke bodems hebben een zogenaamde goede kationenuitwisselingscapaciteit, wat betekent dat ze voedingsstoffen kunnen vasthouden en beschikbaar maken wanneer je planten ze nodig hebben. Grond met een goede kationenuitwisselingscapaciteit verliest ook minder snel voedingsstoffen door uitspoeling.
 • Zorg voor een goed afwaterende aarde. Wiet groeit het beste in luchtige, goed afwaterende grond. Aarde die niet goed afwatert, houdt vocht vast, wat een ongunstige omgeving creëert voor de wortels van je planten en hun vermogen om voedingsstoffen goed op te nemen belemmert.
 • Let op je voedings- en waterschema. Gebruik een voedingsschema om bij te houden wanneer en hoeveel je je planten moet voeden, en vergeet niet dat je ze beter te weinig dan te veel water kunt geven.

Magnesium: een belangrijke voedingsstof voor het telen van gezonde wietplanten

Magnesium is een secundair macronutriënt dat meerdere belangrijke functies vervult om de gezondheid en groei van wietplanten te ondersteunen. Sterker nog, zonder voldoende magnesium kunnen wietplanten een extreem belemmerde groei doormaken en ondermaatse oogsten produceren. Gelukkig weet je met bovenstaande informatie precies hoe je een magnesiumtekort in je wietkweek kunt herkennen, behandelen en voorkomen.

Ben je 18 Jaar of ouder?

De inhoud van RoyalQueenSeeds.nl is alleen geschikt voor volwassenen met de wettelijk geldende volwassen leeftijd.

Wees er zeker van dat je de wet kent van het land waar je woont.

Door op ENTER te klikken, bevestig
je dat je
18 jaar of ouder bent.